DinGeo — i hele Danmark

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen)
Privatskole i Gladsaxe Kommune


Antal Elever
196
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
87.200 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
25.320 kr
Mere Info 

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen)


Adresse:
Bagsværd Friskole (Hanna Skolen)
Skovalleen 6,
2880 Bagsværd

Institutionsnummer:
159018

Skoleleder:
Trine Stein Graakjær

Telefon:
4498 4335

Email:
kontor@b-friskole.dk

Webside:
http://www.bagsvardfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen)

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en privatskole i Gladsaxe KommuneKaraktergennemsnit på Bagsværd Friskole (Hanna Skolen)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) - - - - -
Gladsaxe Kommune 0.0 0.0 0.00.0 0.0
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er nummer 15 blandt grundskolerne i Gladsaxe Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Bagsværd Friskole (Hanna Skolen)

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 196 elever på Bagsværd Friskole (Hanna Skolen). Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,4 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en privatskole med 203 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) ligger i Gladsaxe Kommune, der årligt investerer 87,200 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 11. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gladsaxe Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 25.320 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Gladsaxe Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Bagsværd Skole 3.638 | 0.0 | 589,358 kr. Se på kort
Buddinge Skole 3.561 | 0.0 | 460,446 kr. Se på kort
Egegård Skole
ikke aktiv
- - -
Enghavegård Skole 3.561 | 0.0 | 479,490 kr. Se på kort
Gladsaxe Skole 3.529 | 0.0 | 439,779 kr. Se på kort
Grønnemose Skole 3.583 | 0.0 | 446,173 kr. Se på kort
Marielyst Skole
ikke aktiv
- - -
Mørkhøj Skole 3.442 | 0.0 | 420,412 kr. Se på kort
Stengård Skole 3.663 | 0.0 | 655,103 kr. Se på kort
Søborg Skole 3.619 | 0.0 | 556,000 kr. Se på kort
Søndergård Skole - - - Se på kort
Vadgård Skole 3.528 | 0.0 | 511,935 kr. Se på kort
Skovbrynet skole 3.605 | 1.0 | 329,987 kr. Se på kort
Den Lille Skole - 1.0 | -
Kvikmarkens Privatskole - 0.0 | -
Gladsaxe Privatskole - 0.0 | -
  Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) - 0.0 | -
Bagsværd Gymnasiums Grundskole - 0.0 | -
GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 10. klasse afdelingen - - - Se på kort
Atheneskolen - 1.0 | -
GXU - Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »