DinGeo — i hele Danmark

Gladsaxe Privatskole
Privatskole i Gladsaxe Kommune


Antal Elever
167
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,4
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,4%
Mere Info 
Udgift per elev
87.200 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
22.596 kr
Mere Info 

Gladsaxe Privatskole


Adresse:
Gladsaxe Privatskole
Stengårds Allé 122,
2800 Kgs. Lyngby

Skoleleder:
Merete Fredlev

Telefon:
4498 3598

Email:
adm@gladpriv.dk

Webside:
http://www.gladsaxeprivatskole.dk

Læs mere om skoledata »

Gladsaxe Privatskole

Gladsaxe Privatskole er en privatskole i Gladsaxe KommuneKaraktergennemsnit på Gladsaxe Privatskole

Karaktergennemsnit i 2021   8.8

Gladsaxe Privatskole havde i 2020/21 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 1.8 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Gladsaxe Privatskole er desuden 0.6 højere end gennemsnittet i Gladsaxe Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Gladsaxe Privatskole9.6 7.3 9.5 8.9 8.8
Gladsaxe Kommune 8.2 7.7 9.28.1 8.2
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Gladsaxe Privatskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Gladsaxe Privatskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2019   -0.4

Gladsaxe Privatskole har en negativ undervisningseffekt på -0.4. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Gladsaxe Privatskole er nummer 14 blandt grundskolerne i Gladsaxe Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Gladsaxe Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 90,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 167 elever på Gladsaxe Privatskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Gladsaxe Privatskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Gladsaxe Privatskole er en privatskole med 178 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Gladsaxe Privatskole ligger i Gladsaxe Kommune, der årligt investerer 87,200 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 11. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gladsaxe Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Gladsaxe Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 22.596 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Gladsaxe Privatskole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Gladsaxe Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Atheneskolen - 1.0 | -
Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) - -0.1 | -
Bagsværd Gymnasiums Grundskole - 0.4 | -
Bagsværd Skole 3.706 | 0.0 | 589,358 kr. Se på kort
Buddinge Skole 3.428 | -0.3 | 460,446 kr. Se på kort
Den Lille Skole - 0.1 | -
Enghavegård Skole 3.486 | 0.0 | 479,490 kr. Se på kort
  Gladsaxe Privatskole - -0.4 | -
Gladsaxe Skole 3.555 | -0.5 | 439,779 kr. Se på kort
Grønnemose Skole 3.562 | 0.1 | 446,173 kr. Se på kort
Kvikmarkens Privatskole - -0.4 | -
Mørkhøj Skole 3.413 | -0.3 | 420,412 kr. Se på kort
Skovbrynet skole 3.555 | 0.3 | 329,987 kr. Se på kort
Stengård Skole 3.502 | 0.1 | 655,103 kr. Se på kort
Søborg Skole 3.552 | 0.0 | 556,000 kr. Se på kort
Vadgård Skole 3.521 | 0.1 | 511,935 kr. Se på kort
Egegård Skole
ikke aktiv
- - -
Marielyst Skole
ikke aktiv
- - -
GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 10. klasse afdelingen - - - Se på kort
GXU - Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole - - - Se på kort

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »