DinGeo — i hele Danmark

Kvikmarkens Privatskole
Privatskole i Gladsaxe Kommune


Antal Elever
385
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,4
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,6%
Mere Info 
Udgift per elev
87.200 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
17.152 kr
Mere Info 

Kvikmarkens Privatskole


Adresse:
Kvikmarkens Privatskole
Kvikmarken 7,
2860 Søborg

Skoleleder:
Rikke Pazdecki

Telefon:
3969 6344

Email:
info@kvikmarken.dk

Webside:
http://www.kvikmarken.dk

Læs mere om skoledata »

Kvikmarkens Privatskole

Kvikmarkens Privatskole er en privatskole i Gladsaxe KommuneKaraktergennemsnit på Kvikmarkens Privatskole

Karaktergennemsnit i 2021   8.6

Kvikmarkens Privatskole havde i 2020/21 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Kvikmarkens Privatskole er desuden 0.4 højere end gennemsnittet i Gladsaxe Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Kvikmarkens Privatskole7.6 8.2 9.9 8.7 8.6
Gladsaxe Kommune 8.2 7.7 9.28.1 8.2
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Kvikmarkens Privatskole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Kvikmarkens Privatskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2019   -0.4

Kvikmarkens Privatskole har en negativ undervisningseffekt på -0.4. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Kvikmarkens Privatskole er nummer 5 blandt grundskolerne i Gladsaxe Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Kvikmarkens Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 385 elever på Kvikmarkens Privatskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Kvikmarkens Privatskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kvikmarkens Privatskole er en privatskole med 394 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kvikmarkens Privatskole ligger i Gladsaxe Kommune, der årligt investerer 87,200 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 11. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gladsaxe Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Kvikmarkens Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 17.152 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Gladsaxe Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Atheneskolen - 1.0 | -
Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) - -0.1 | -
Bagsværd Gymnasiums Grundskole - 0.4 | -
Bagsværd Skole 3.706 | 0.0 | 589,358 kr. Se på kort
Buddinge Skole 3.428 | -0.3 | 460,446 kr. Se på kort
Den Lille Skole - 0.1 | -
Enghavegård Skole 3.486 | 0.0 | 479,490 kr. Se på kort
Gladsaxe Privatskole - -0.4 | -
Gladsaxe Skole 3.555 | -0.5 | 439,779 kr. Se på kort
Grønnemose Skole 3.562 | 0.1 | 446,173 kr. Se på kort
  Kvikmarkens Privatskole - -0.4 | -
Mørkhøj Skole 3.413 | -0.3 | 420,412 kr. Se på kort
Skovbrynet skole 3.555 | 0.3 | 329,987 kr. Se på kort
Stengård Skole 3.502 | 0.1 | 655,103 kr. Se på kort
Søborg Skole 3.552 | 0.0 | 556,000 kr. Se på kort
Vadgård Skole 3.521 | 0.1 | 511,935 kr. Se på kort
Egegård Skole
ikke aktiv
- - -
Marielyst Skole
ikke aktiv
- - -
GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 10. klasse afdelingen - - - Se på kort
GXU - Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole - - - Se på kort

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »