DinGeo — i hele Danmark

Glostrup skole, Nordvang
Folkeskole i Glostrup Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,7%
Mere Info 
Udgift per elev
77.416 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
560.830 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
33.505
Mere Info 
Boliger til salg
25
Mere Info 

Glostrup skole, Nordvang

Glostrup skole, Nordvang
Glostrup skole, Nordvang i Glostrup Kommune.

Adresse:
Glostrup skole, Nordvang
Sofielundsvej 120,
2600 Glostrup

Institutionsnummer:
161002

Skoleleder:
Mette-Sigen Johansen

Telefon:
4396 4390

Email:
Nordvangskolen@glostrup.dk

Webside:
http://www.nordvangskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Glostrup skole, Nordvang

Glostrup skole, Nordvang er en folkeskole i Glostrup Kommune, der hører til skoledistriktet Glostrup Skole, afdeling Nordvang.

Glostrup skole, Nordvang hører under Glostrup skole. Du kan finde mere information på vores side for Glostrup skole.

I 2012 lagde Glostrup kommune fire skoler sammen til én skole med samlet set 2200 elever. Skolen har en fælles ledelse, og Glostrup er dermed kommunen med Danmarks største skole. Børne- og Skoleudvalget har i 2013 vedtaget Glostrup Kommunes skolepolitik ”Det gode skoleliv”, som Glostrup skole arbejder aktivt med i udviklingen af skolen. ”Det gode skoleliv” sætter sammen med kommunes børnepolitik rammerne for arbejdet på Glostrup Skole.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Glostrup skole, Nordvang

Glostrup skole, Nordvang og det tilhørende skoledistrikt  : Glostrup Skole, afdeling Nordvang. Du kan se alle Glostrup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Glostrup skole, Nordvang

! Trivsel   3.55

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Glostrup skole, Nordvang er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Glostrup skole, Nordvang:

Den sociale trivsel på Glostrup skole, Nordvang er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.95, hvilket er den 822 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Glostrup skole, Nordvang har en faglig trivsel 3.60, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 767. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Glostrup skole, Nordvang har en score på 3.63, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1081. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Glostrup skole, Nordvang har en gennemsnitlig score: 3.11, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 886. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Glostrup skole, Nordvang deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Glostrup skole, Nordvang

! Fravær 2020/21

Glostrup skole, Nordvang havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Glostrup skole, Nordvang hele 13,5 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Glostrup skole, Nordvang i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Glostrup skole, Nordvang. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Glostrup skole, Nordvang i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Glostrup skole, Nordvang er en folkeskole med 678 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Glostrup skole, Nordvang ligger i Glostrup Kommune, der årligt investerer 77,416 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 33. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Glostrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Glostrup skole, Nordvang kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 560.830 kr.

Forældrebetaling

Glostrup skole, Nordvang er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Glostrup Skole, afdeling Nordvang skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Glostrup skole, Nordvang har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 19 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 22.111 til 48.132 kr/m2, med et gennemsnit på 33.505 kr/m2 (median 33.049 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 19 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


25 boliger til salg

Med 25 boliger til salg (16. juni 2024) i skoledistrikt Glostrup Skole, afdeling Nordvang er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Glostrup Skole, afdeling Nordvang her »

Grundskoler i Glostrup Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Glostrup skole, Nordvang 3.546 | 0.0 | 560,830 kr. Se på kort
Glostrup skole, Søndervang 3.595 | 0.0 | 467,002 kr. Se på kort
Glostrup Skole, Vestervang 3.538 | 0.0 | 334,667 kr. Se på kort
Hospitalsskolen , Børne og Ungdomspsykiatrisk Center - - - Se på kort
Glostrup Skole, Skovvang 3.535 | 0.0 | 456,467 kr. Se på kort
Glostrup skole - - - Se på kort
Glostrup Skole, Ejby - - - Se på kort

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »