DinGeo — i hele Danmark

Glostrup Skole, Skovvang
Folkeskole i Glostrup Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,2%
Mere Info 
Udgift per elev
77.416 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
456.467 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
36.245
Mere Info 
Boliger til salg
13
Mere Info 

Glostrup Skole, Skovvang

Glostrup Skole, Skovvang
Glostrup Skole, Skovvang i Glostrup Kommune.

Adresse:
Glostrup Skole, Skovvang
Egeskoven 27,
2600 Glostrup

Institutionsnummer:
161010

Skoleleder:
Skoleleder Birgit Henriksen Kont.

Telefon:
4346 8550

Email:
Skovvangskolen@glostrup.dk

Webside:
http://www.skovvangskolen-glostrup.dk

Læs mere om skoledata »

Glostrup Skole, Skovvang

Glostrup Skole, Skovvang er en folkeskole i Glostrup Kommune, der hører til skoledistriktet Glostrup Skole, afdeling Skovvang.

Glostrup Skole, Skovvang hører under Glostrup skole. Du kan finde mere information på vores side for Glostrup skole.

I 2012 lagde Glostrup kommune fire skoler sammen til én skole med samlet set 2200 elever. Skolen har en fælles ledelse, og Glostrup er dermed kommunen med Danmarks største skole. Børne- og Skoleudvalget har i 2013 vedtaget Glostrup Kommunes skolepolitik ”Det gode skoleliv”, som Glostrup skole arbejder aktivt med i udviklingen af skolen. ”Det gode skoleliv” sætter sammen med kommunes børnepolitik rammerne for arbejdet på Glostrup Skole.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Glostrup Skole, Skovvang

Glostrup Skole, Skovvang og det tilhørende skoledistrikt  : Glostrup Skole, afdeling Skovvang. Du kan se alle Glostrup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Glostrup Skole, Skovvang

! Trivsel   3.53

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Glostrup Skole, Skovvang er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Glostrup Skole, Skovvang:

Den sociale trivsel på Glostrup Skole, Skovvang er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.93, hvilket er den 412 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Glostrup Skole, Skovvang har en faglig trivsel 3.60, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 779. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Glostrup Skole, Skovvang har en score på 3.62, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1111. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Glostrup Skole, Skovvang har en lave score: 3.08, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 978. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Glostrup Skole, Skovvang deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Glostrup Skole, Skovvang

! Fravær 2020/21

Glostrup Skole, Skovvang havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,2 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Glostrup Skole, Skovvang hele 12,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Glostrup Skole, Skovvang i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 0 elever på Glostrup Skole, Skovvang. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Glostrup Skole, Skovvang i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Glostrup Skole, Skovvang er en folkeskole med 505 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Glostrup Skole, Skovvang ligger i Glostrup Kommune, der årligt investerer 77,416 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 33. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Glostrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Glostrup Skole, Skovvang kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet456.467 kr.

Forældrebetaling

Glostrup Skole, Skovvang er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Glostrup Skole, afdeling Skovvang skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Glostrup Skole, Skovvang har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 6 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 30.321 til 46.317 kr/m2, med et gennemsnit på 36.245 kr/m2 (median 34.687 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 6 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


13 boliger til salg

Med 13 boliger til salg (16. april 2024) i skoledistrikt Glostrup Skole, afdeling Skovvang er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Glostrup Skole, afdeling Skovvang her »

Grundskoler i Glostrup Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Glostrup skole, Nordvang 3.546 | 0.0 | 560,830 kr. Se på kort
Glostrup skole, Søndervang 3.595 | 0.0 | 467,002 kr. Se på kort
Glostrup Skole, Vestervang 3.538 | 0.0 | 334,667 kr. Se på kort
Hospitalsskolen , Børne og Ungdomspsykiatrisk Center - - - Se på kort
  Glostrup Skole, Skovvang 3.535 | 0.0 | 456,467 kr. Se på kort
Glostrup skole - - - Se på kort
Glostrup Skole, Ejby - - - Se på kort

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »