DinGeo — i hele Danmark

Glostrup Skole, Vestervang
Folkeskole i Glostrup Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
7,6%
Mere Info 
Udgift per elev
77.416 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
334.667 kr
Mere Info 
Boliger til salg
17
Mere Info 

Glostrup Skole, Vestervang

Glostrup Skole, Vestervang
Glostrup Skole, Vestervang i Glostrup Kommune.

Adresse:
Glostrup Skole, Vestervang
Stadionvej 81,
2600 Glostrup

Institutionsnummer:
161004

Skoleleder:
Sandra Albrekt Karmann

Telefon:
4320 7000

Email:
Vestervangskolen@glostrup.dk

Webside:
http://www.vestervangskolen-glostrup.dk

Læs mere om skoledata »

Glostrup Skole, Vestervang

Glostrup Skole, Vestervang er en folkeskole i Glostrup Kommune, der hører til skoledistriktet Glostrup Skole, afdeling Vestervang.

Glostrup Skole, Vestervang hører under Glostrup skole. Du kan finde mere information på vores side for Glostrup skole.

I 2012 lagde Glostrup kommune fire skoler sammen til én skole med samlet set 2200 elever. Skolen har en fælles ledelse, og Glostrup er dermed kommunen med Danmarks største skole. Børne- og Skoleudvalget har i 2013 vedtaget Glostrup Kommunes skolepolitik ”Det gode skoleliv”, som Glostrup skole arbejder aktivt med i udviklingen af skolen. ”Det gode skoleliv” sætter sammen med kommunes børnepolitik rammerne for arbejdet på Glostrup Skole.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Glostrup Skole, Vestervang

Glostrup Skole, Vestervang og det tilhørende skoledistrikt  : Glostrup Skole, afdeling Vestervang. Du kan se alle Glostrup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Glostrup Skole, Vestervang

! Trivsel   3.54

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Glostrup Skole, Vestervang er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Glostrup Skole, Vestervang:

Den sociale trivsel på Glostrup Skole, Vestervang er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.84, hvilket er den 207 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Glostrup Skole, Vestervang har en faglig trivsel 3.62, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 726. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Glostrup Skole, Vestervang har en score på 3.64, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1030. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Glostrup Skole, Vestervang har en gennemsnitlig score: 3.20, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 572. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Glostrup Skole, Vestervang deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Glostrup Skole, Vestervang

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Glostrup Skole, Vestervang. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,6 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Glostrup Skole, Vestervang hele 15,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Glostrup Skole, Vestervang i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Glostrup Skole, Vestervang. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 1,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Glostrup Skole, Vestervang i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Glostrup Skole, Vestervang er en folkeskole med 342 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Glostrup Skole, Vestervang ligger i Glostrup Kommune, der årligt investerer 77,416 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 33. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Glostrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 334.667 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Glostrup Skole, Vestervang er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Glostrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Glostrup Skole, afdeling Vestervang skoledistrikt


17 boliger til salg

Med 17 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Glostrup Skole, afdeling Vestervang er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Glostrup Skole, afdeling Vestervang her »

Grundskoler i Glostrup Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Glostrup skole, Nordvang 3.546 | 0.0 | 560,830 kr. Se på kort
Glostrup skole, Søndervang 3.595 | 0.0 | 467,002 kr. Se på kort
  Glostrup Skole, Vestervang 3.538 | 0.0 | 334,667 kr. Se på kort
Hospitalsskolen , Børne og Ungdomspsykiatrisk Center - - - Se på kort
Glostrup Skole, Skovvang 3.535 | 0.0 | 456,467 kr. Se på kort
Glostrup skole - - - Se på kort
Glostrup Skole, Ejby - - - Se på kort

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »