DinGeo — i hele Danmark

Holmeagerskolen
Folkeskole i Greve Kommune


Antal Elever
717
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,7%
Mere Info 
Udgift per elev
61.049 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
611.236 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
36.625
Mere Info 
Boliger til salg
13
Mere Info 

Holmeagerskolen

Holmeagerskolen
Holmeagerskolen i Greve Kommune.

Adresse:
Holmeagerskolen
Skoleholmen 15,
2670 Greve

Skoleleder:
Leon Mitchell

Telefon:
4397 3430

Email:
Holmeagerskolen@greve.dk

Webside:
http://www.holmeagerskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Holmeagerskolen

Holmeagerskolen er en folkeskole i Greve Kommune, der hører til skoledistriktet Holmeagerskolen. Du kan se alle Greve Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Holmeagerskolen udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne. På denne side har vi samlet meget mere information om Holmeagerskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 13 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Holmeagerskolen er vist med det grønne ikon . Holmeagerskolen tilhører skoledistriktet Holmeagerskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Greve Kommune er hentet fra Greve Kommune. Du kan se alle Greve Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Holmeagerskolen

Karaktergennemsnit i 2019   7.5

Holmeagerskolen havde i 2018/19 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Holmeagerskolen7.1 7.5 8.3 7.6 7.5
Greve Kommune 6.5 7.3 8.26.6 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Holmeagerskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Holmeagerskolen har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Holmeagerskolen er nummer 9 blandt grundskolerne i Greve Kommune.


Holmeagerskolen skriver om sig selv:

Det er målet for Holmeagerskolens samlede virksomhed at skabe fagligt velfunderede, selvstændige, kreative og engagerede mennesker med højt selvværd og veludviklede sociale kompetencer, således at de aktivt kan indgå i morgendagens samfund.

Læs mere på Holmeagerskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Holmeagerskolen

Trivsel   3.76

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Holmeagerskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Holmeagerskolen:

Der er god social trivsel på Holmeagerskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.21, hvilket er den 219 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Holmeagerskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Holmeagerskolen har en faglig trivsel 3.81, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 267. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Holmeagerskolen scorer fint på ro og orden 3.87, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 326. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Holmeagerskolen har en gennemsnitlig score: 3.29, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 632. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Holmeagerskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Holmeagerskolen

! Fravær 2018/19

Holmeagerskolen havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 5,2 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Holmeagerskolen hele 10,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Holmeagerskolen over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Holmeagerskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 90,7 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

Der er 717 elever på Holmeagerskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,5 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Holmeagerskolen er en folkeskole med 738 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Holmeagerskolen ligger i Greve Kommune, der årligt investerer 61,049 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 20. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Greve Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Holmeagerskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 611.236 kr.

Forældrebetaling

Holmeagerskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Holmeagerskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Holmeagerskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 13 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 22.923 til 64.102 kr/m2, med et gennemsnit på 36.625 kr/m2 (median 35.650 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 13 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


13 boliger til salg

Med 13 boliger til salg (19. april 2021) i skoledistrikt Holmeagerskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Holmeagerskolen her »

Grundskolerne i Greve Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 13 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Arenaskolen 3.581 | -0.3 | 277,387 kr. Se på kort
Damagerskolen 3.638 | -0.1 | 418,218 kr. Se på kort
Greve Privatskole - 1.1 | - Se på kort
Hedelyskolen 3.707 | -0.4 | 476,280 kr. Se på kort
  Holmeagerskolen 3.763 | -0.1 | 611,236 kr. Se på kort
Hundige Lille Skole - 0.1 | - Se på kort
Karlslunde Skole 3.674 | -0.1 | 561,246 kr. Se på kort
Krogårdskolen 3.663 | 0.5 | 500,151 kr. Se på kort
Mosedeskolen 3.646 | 0.0 | 606,107 kr. Se på kort
Strandskolen 3.696 | 0.0 | 613,169 kr. Se på kort
Tjørnelyskolen
ikke aktiv
3.615 | 0.0 | 478,038 kr. Se på kort
Tune Skole 3.581 | 0.1 | 551,702 kr. Se på kort
Lundegårdskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort