DinGeo — i hele Danmark

Hundige Lille Skole
Privatskole i Greve Kommune


Antal Elever
232
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
-1,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,7%
Mere Info 
Udgift per elev
66.369 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
16.079 kr
Mere Info 

Hundige Lille Skole


Adresse:
Hundige Lille Skole
Hundige Bygade 8,
2670 Greve

Institutionsnummer:
253009

Skoleleder:
Lars Støchkel-Hinnum

Telefon:
4397 4300

Email:
Kontor@Hundige-ls.dk

Webside:
http://www.hundige-ls.dk

Læs mere om skoledata »

Hundige Lille Skole

Hundige Lille Skole er en privatskole i Greve KommuneKaraktergennemsnit på Hundige Lille Skole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hundige Lille Skole - - - - -
Greve Kommune 6.6 6.9 8.46.8 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Hundige Lille Skole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hundige Lille Skole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2023   -1.0

Hundige Lille Skole har en negativ undervisningseffekt på -1.0. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Hundige Lille Skole er nummer 6 blandt grundskolerne i Greve Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Hundige Lille Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 92,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 232 elever på Hundige Lille Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hundige Lille Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hundige Lille Skole er en privatskole med 235 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hundige Lille Skole ligger i Greve Kommune, der årligt investerer 66,369 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 16. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Greve Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hundige Lille Skole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 16.079 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Greve Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Greve Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hedelyskolen 3.664 | 0.0 | 476,280 kr. Se på kort
Karlslunde Skole 3.640 | 0.0 | 561,246 kr. Se på kort
Krogårdskolen 3.556 | 0.0 | 500,151 kr. Se på kort
Mosedeskolen 3.793 | 0.0 | 606,107 kr. Se på kort
Strandskolen 3.571 | 0.0 | 613,169 kr. Se på kort
Tune Skole 3.485 | 0.0 | 551,702 kr. Se på kort
Tjørnelyskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Arenaskolen 3.581 | 0.0 | 277,387 kr. Se på kort
  Hundige Lille Skole - -1.0 | -
Damagerskolen 3.560 | 0.0 | 418,218 kr. Se på kort
Hundigeskolen - - - Se på kort
Greve Privatskole - 0.0 | -
Lundegårdskolen
ikke aktiv
- - -
Holmeagerskolen 3.711 | 0.0 | 611,236 kr. Se på kort
Greve 10. klasse - - - Se på kort
Damagerskolen - - - Se på kort

Kommunens 16 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »