DinGeo — i hele Danmark

Alme Skole
Privatskole i Gribskov Kommune


Antal Elever
187
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
84.771 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
20.100 kr
Mere Info 

Alme Skole


Adresse:
Alme Skole
Almevej 51,
3230 Græsted

Skoleleder:
Anders Vestergård

Telefon:
4831 8596

Email:
almeskole.213008@almeskole.dk

Webside:
http://www.almeskole.dk

Læs mere om skoledata »

Alme Skole

Alme Skole er en privatskole i Gribskov KommuneKaraktergennemsnit på Alme Skole

! Karaktergennemsnit i 2021   7.6

Alme Skole havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger hele 0.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Alme Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Alme Skole7.6 7.4 8.2 7.2 7.6
Gribskov Kommune 7.9 7.3 9.17.7 8.0
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Alme Skole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Alme Skole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Alme Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Alme Skole er nummer 7 blandt grundskolerne i Gribskov Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Alme Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 187 elever på Alme Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,9 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Alme Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Alme Skole er en privatskole med 208 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Alme Skole ligger i Gribskov Kommune, der årligt investerer 84,771 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 13. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gribskov Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Alme Skole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 20.100 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Alme Skole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Gribskov Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Alme Skole - 0.2 | -
Bjørnehøjskolen 3.649 | -0.4 | 532,262 kr. Se på kort
Esrum Kostskole - -0.7 | -
Gilbjergskolen 3.723 | 0.2 | 469,947 kr. Se på kort
Gilbjergskolen 3.723 | 0.2 | 469,947 kr. Se på kort
Gribskolen 3.489 | -0.4 | 436,529 kr. Se på kort
Gribskolen 3.489 | -0.4 | 436,529 kr. Se på kort
Gribskov Lilleskole - 0.0 | -
Helsinge Realskole - 0.0 | -
Nordstjerneskolen 3.627 | 0.1 | 458,478 kr. Se på kort
Sankt Helene Skole 3.562 | 0.0 | 465,324 kr. Se på kort
Søborg Privatskole - -0.1 | -
Blistrup Skole
ikke aktiv
- - -
Græsted Skole
ikke aktiv
- - -
Tingbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
Havregården Lille-Kost og Dagskole - - -
Gilleleje skole
ikke aktiv
- - -
Mårum Skole
ikke aktiv
- - -
Ramløse Skole 3.642 | - - Se på kort
Helsinge Skole
ikke aktiv
- - -
10. klasse Gribskov - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »