DinGeo — i hele Danmark

Ramløse Skole
Folkeskole i Gribskov Kommune


Antal Elever
112
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
4,0
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
6,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,5%
Mere Info 
Udgift per elev
84.771 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
27.329
Mere Info 
Boliger til salg
42
Mere Info 

Ramløse Skole

Ramløse Skole
Ramløse Skole i Gribskov Kommune.

Adresse:
Ramløse Skole
Gl. Præstevej 2,
3200 Helsinge

Skoleleder:
Thomas Nørregaard

Telefon:
7249 9225

Email:
ramloese-skole@gribskov.dk

Webside:
http://www.ramløseskole.skoleintra.dk

Læs mere om skoledata »

Ramløse Skole

Ramløse Skole er en folkeskole i Gribskov Kommune, der hører til skoledistriktet Ramløse Skole. Gribskov Kommune har 6 folkeskoler med i alt 3.500 elever. Kommunen viser geodata på skoledistrikterne her ».

Ramløse Skole er en folkeskole som dækker 0.-6. klasse. Vi vægter faglig udvikling og social trivsel meget højt. Miljøet på skolen er præget af tryghed og en samarbejdskultur, hvor lokalsamfundet hjælper til med at nå skolens mål: Størst mulig faglig udvikling for den enkelte og udvikling af positive fællesskaber.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Ramløse Skole

Ramløse Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Ramløse Skole. Du kan se alle Gribskov Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Gribskov Kommune WebGISTrivsel på Ramløse Skole

! Trivsel   3.64

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Ramløse Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Ramløse Skole:

Den sociale trivsel på Ramløse Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.06, hvilket er den 573 højeste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Ramløse Skole har en faglig trivsel 3.76, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 176. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ramløse Skole scorer fint på ro og orden 3.97, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 226. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ramløse Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.38, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 243. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Ramløse Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Ramløse Skole

! Fravær 2020/21

Ramløse Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Ramløse Skole hele 12,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Ramløse Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Ramløse Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 87,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 8 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 112 elever på Ramløse Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. 10,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Ramløse Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ramløse Skole er en folkeskole med 126 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ramløse Skole ligger i Gribskov Kommune, der årligt investerer 84,771 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 13. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gribskov Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Ramløse Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Ramløse Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Ramløse Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 18 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 15.942 til 64.333 kr/m2, med et gennemsnit på 27.329 kr/m2 (median 24.468 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 18 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


42 boliger til salg

Med 42 boliger til salg (30. september 2022) i skoledistrikt Ramløse Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Ramløse Skole her »

Grundskoler i Gribskov Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Alme Skole - 0.2 | -
Bjørnehøjskolen 3.649 | -0.4 | 532,262 kr. Se på kort
Esrum Kostskole - -0.7 | -
Gilbjergskolen 3.723 | 0.2 | 469,947 kr. Se på kort
Gilbjergskolen 3.723 | 0.2 | 469,947 kr. Se på kort
Gribskolen 3.489 | -0.4 | 436,529 kr. Se på kort
Gribskolen 3.489 | -0.4 | 436,529 kr. Se på kort
Gribskov Lilleskole - 0.0 | -
Helsinge Realskole - 0.0 | -
Nordstjerneskolen 3.627 | 0.1 | 458,478 kr. Se på kort
Sankt Helene Skole 3.562 | 0.0 | 465,324 kr. Se på kort
Søborg Privatskole - -0.1 | -
Blistrup Skole
ikke aktiv
- - -
Græsted Skole
ikke aktiv
- - -
Tingbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
Havregården Lille-Kost og Dagskole - - -
Gilleleje skole
ikke aktiv
- - -
Mårum Skole
ikke aktiv
- - -
  Ramløse Skole 3.642 | - - Se på kort
Helsinge Skole
ikke aktiv
- - -
10. klasse Gribskov - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »