DinGeo — i hele Danmark

Sydfalster Skole

Sydfalster Skole er en folkeskole med 273 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.

Nøgletal for Sydfalster Skole

! Undervisningseffekt

Sydfalster Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.3. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige. Sydfalster Skoles undervisningseffekt rangerer som nummer 13 blandt grundskolerne i Guldborgsund Kommune.

! Trivsel på Sydfalster Skole

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Sydfalster Skole er 3.65, hvilket er lidt under landsgennemsnittet. Splitter man trivselsundersøgelsen op i fire hovedgrupper af spørgsmål, kan må få et lidt mere nuanceret indblik:

Den sociale trivsel på Sydfalster Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.0, hvilket er den 81 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Sydfalster Skole har en faglig trivsel 3.7, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 256. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sydfalster Skole har en score på 3.7, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 881. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sydfalster Skole har en lave score: 3.2, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 956. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Der er et højt fravær blandt eleverne på Sydfalster Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,6 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgeennemsnittet på 5.9 procent.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Sydfalster Skole (røde søjler) og folkeskolernes landsgennemsnit (grå søjler).

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Sydfalster Skole har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 383.507 kr. Familierne i skoledistriktet har dermed indkomster et stykke under landsgenmnemsnittet.

Sydfalster Skole
Sydfalster Skole i Guldborgsund Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Undervisningseffekt viser elevernes gennemsnitslige karakter ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2017 fratrukket den forventede karakter baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Datakilde: Cepos

Trivselsdata stammer fra 2017 hvor knap 300.000 4.-9. kl. elever besvarede 40 spørgsmål. 2017-undersøgelsen er den seneste af de årlige trivselsmålinger af alle danske folkeskole -og specialskoleelever. Note: Trivselsscore er angivet på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (god).
Datakilde: Undervisningsministeriet

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet.
Datakilde: Ugebrevet A4

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.
Datakilde: Undervisningsministeriet

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Guldborgsund Kommune

Grundskolerne i Guldborgsund Kommune

Sydfalster Skole ligger i Guldborgsund Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 63,406 kr. per folkeskoleelev - Det er en relativ lav udgift og faktisk den 31. laveste blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Guldborgsund Kommune her »

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Eskilstrup Skole 3.700 | 0.1 | 385,421 kr. 284 Se på kort
Idestrup Privatskole - -0.3 | - 225 Se på kort
Lindeskovskolen 3.725 | -0.1 | 258,046 kr. 330 Se på kort
Møllebakkeskolen 3.650 | 0.7 | 403,153 kr. 185 Se på kort
Nordbyskolen 3.750 | 0.0 | 471,044 kr. 520 Se på kort
Nr Alslev Skole 3.700 | 0.3 | 402,735 kr. 399 Se på kort
Nr. Vedby skole & Børnehus - 0.3 | - 232 Se på kort
Nykøbing F Realskole - 0.8 | - 383 Se på kort
Nysted Skole 3.550 | 0.1 | 375,183 kr. 422 Se på kort
Sakskøbing Skole 3.700 | -0.6 | 358,781 kr. 367 Se på kort
Sct. Joseph Søstrenes Skole - 0.6 | - 329 Se på kort
Skovby Friskole - -0.5 | - 84 Se på kort
Sophieskolen - -0.3 | - 730 Se på kort
Stubbekøbing Skole 3.625 | 0.4 | 342,572 kr. 289 Se på kort
SUNDskolen 3.650 | -0.4 | - 569 Se på kort
  Sydfalster Skole 3.650 | -0.3 | 383,507 kr. 283 Se på kort
Østre Skole 3.750 | 0.1 | 354,797 kr. 520 Se på kort
Ellekildeskolen 3.700 | - 399,167 kr. 340 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Sydfalster Skole
Væggerløsevej 2,
4873 Væggerløse

Skoleleder:
Stine Friis Vestergaard

Telefon:
5473 2050

Email:
sydfalsterskole@guldborgsund.dk

Webside:
www.sydfalsterskole.dk