DinGeo — i hele Danmark

Haderslev Kristne Friskole
Privatskole i Haderslev Kommune


Antal Elever
202
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,7
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,5%
Mere Info 
Udgift per elev
76.471 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
10.616 kr
Mere Info 

Haderslev Kristne Friskole


Adresse:
Haderslev Kristne Friskole
Louisevej 7,
6100 Haderslev

Skoleleder:
Mirjam Fibiger Olesen

Telefon:
7452 9994

Email:
kontor@haderslevkristnefriskole.dk

Webside:
http://www.haderslevkristnefriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Haderslev Kristne Friskole

Haderslev Kristne Friskole er en privatskole i Haderslev KommuneKaraktergennemsnit på Haderslev Kristne Friskole

! Karaktergennemsnit i 2021   7.6

Haderslev Kristne Friskole havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Haderslev Kristne Friskole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Haderslev Kristne Friskole7.3 5.9 9.2 7.9 7.6
Haderslev Kommune 6.8 6.6 8.26.9 7.2
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Haderslev Kristne Friskole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Haderslev Kristne Friskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.7

Haderslev Kristne Friskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.7. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Haderslev Kristne Friskole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Haderslev Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Haderslev Kristne Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 96,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 202 elever på Haderslev Kristne Friskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Haderslev Kristne Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Haderslev Kristne Friskole er en privatskole med 203 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Haderslev Kristne Friskole ligger i Haderslev Kommune, der årligt investerer 76,471 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 39. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Haderslev Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Haderslev Kristne Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 10.616 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Haderslev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Deutsche Schule Hadersleben - 0.1 | -
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 3.577 | 0.0 | 447,573 kr. Se på kort
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 3.577 | 0.0 | 447,573 kr. Se på kort
Gram Skole 3.499 | -0.5 | 371,854 kr. Se på kort
Gram Skole 3.499 | -0.5 | 371,854 kr. Se på kort
  Haderslev Kristne Friskole - 0.7 | -
Haderslev Realskole - 0.0 | -
Lagoniskolen - -1.0 | - Se på kort
Lagoniskolen - -1.0 | - Se på kort
Sønder Otting Skole - 0.0 | - Se på kort
Sønder Otting Skole - 0.0 | - Se på kort
Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup 3.568 | - 420,403 kr. Se på kort
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 3.747 | - 411,887 kr. Se på kort
Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin 3.712 | - 450,127 kr. Se på kort
Fællesskolen Nustrup-Sommersted 3.550 | - 419,296 kr. Se på kort
Starup-Øsby Skole og Børnehus 3.690 | - 470,535 kr. Se på kort
Den Nye Friskole - - -
Fjelstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Simmersted Friskole - - -
Arnum Skole
ikke aktiv
- - -
Fole Friskole - - -
Erlev Skole
ikke aktiv
3.750 | - -
Fællesskolen Hoptrup
ikke aktiv
- - -
Kløvermarkskolen
ikke aktiv
3.638 | - -
Marstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Sct. Severin Skole
ikke aktiv
- - -
Starup Skole
ikke aktiv
- - -
Vilstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Øsby Skole
ikke aktiv
- - -
Favrdalskolen
ikke aktiv
- - -
10. ved Kløften - - - Se på kort
Dannevirkeskolen
ikke aktiv
- - -
Bevtoft Skole
ikke aktiv
- - -
Bregnbjergskolen
ikke aktiv
3.603 | - -
Hammelev Skole
ikke aktiv
- - -
Nustrup Fællesskole
ikke aktiv
- - -
Over Jerstal Skole
ikke aktiv
- - -
Skrydstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Sommersted Skole
ikke aktiv
- - -
Ungeuniverset-Vojens
ikke aktiv
3.705 | - -

Kommunens 40 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »