DinGeo — i hele Danmark

Al-Irchad Skolen
Privatskole i Helsingør Kommune


Antal Elever
190
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
24,7%
Mere Info 
Udgift per elev
77.190 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
6.045 kr
Mere Info 

Al-Irchad Skolen


Adresse:
Al-Irchad Skolen
Fredericiavej 63,
3000 Helsingør

Institutionsnummer:
217029

Skoleleder:
Khalil Mohamad

Telefon:
4922 6100

Email:
irchad@post6.tele.dk

Webside:
http://www.irchad-skolen.dk

Læs mere om skoledata »

Al-Irchad Skolen

Al-Irchad Skolen er en privatskole i Helsingør KommuneKaraktergennemsnit på Al-Irchad Skolen

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Al-Irchad Skolen - - - - -
Helsingør Kommune 6.3 7.5 8.56.6 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Al-Irchad Skolen har over de sidste syv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Al-Irchad Skolen dækkende syv år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Al-Irchad Skolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Al-Irchad Skolen er nummer 3 blandt grundskolerne i Helsingør Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Al-Irchad Skolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 24,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 190 elever på Al-Irchad Skolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Al-Irchad Skolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Al-Irchad Skolen er en privatskole med 157 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Al-Irchad Skolen ligger i Helsingør Kommune, der årligt investerer 77,190 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Helsingør Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Al-Irchad Skolen er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 6.045 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Helsingør Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Espergærdeskolen 3.745 | - 711,159 kr. Se på kort
Hellebækskolen 3.612 | 0.0 | 560,956 kr. Se på kort
Hornbæk Skole 3.664 | 0.0 | 530,400 kr. Se på kort
Mørdrupskolen 3.648 | 0.0 | 517,259 kr. Se på kort
Nygård Skole
ikke aktiv
- - -
Skolen ved Gurrevej 3.638 | - 427,451 kr. Se på kort
Skolen ved Kongevej - - - Se på kort
Skolen ved Rønnebær Allé 3.598 | 0.0 | 343,851 kr. Se på kort
Tikøb Skole 3.630 | - 511,250 kr. Se på kort
Tibberupskolen 3.627 | 0.0 | 604,259 kr. Se på kort
Nordvestskolen 3.564 | 0.0 | 368,656 kr. Se på kort
Helsingør Lille Skole - - -
Borupgårdskolen 3.520 | - 505,703 kr. Se på kort
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård - - -
Grydemoseskolen 3.817 | 0.0 | 512,655 kr. Se på kort
Skolen i Bymidten 3.569 | 0.0 | 439,891 kr. Se på kort
  Al-Irchad Skolen - 0.0 | -
10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen - - - Se på kort
Helsingør Privatskole - 1.0 | -
Snekkersten Skoledistrikt - - - Se på kort
Helsingør Skole - - - Se på kort
Nygård Skole 3.436 | - - Se på kort
Espergærde Skole - - - Se på kort
Snekkersten Skole 3.810 | - 677,337 kr. Se på kort
Skorpeskolen - 0.0 | -
U/NORD, grundskoleafd. Helsingør
ikke aktiv
- - -
SOSU H Helsingør, 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 27 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »