DinGeo — i hele Danmark

Borupgårdskolen
Folkeskole i Helsingør Kommune


Antal Elever
519
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,6%
Mere Info 
Udgift per elev
77.190 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
505.703 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
38.817
Mere Info 
Boliger til salg
66
Mere Info 

Borupgårdskolen

Borupgårdskolen
Borupgårdskolen i Helsingør Kommune.

Adresse:
Borupgårdskolen
Smakkevej 2,
3070 Snekkersten

Institutionsnummer:
217018

Skoleleder:
Tue Bach Andersen

Telefon:
4928 3500

Email:
skolerne-i-snekkersten@helsingor.dk

Webside:
http://www.skolerne-i-snekkersten.dk

Læs mere om skoledata »

Borupgårdskolen

Borupgårdskolen er en folkeskole i Helsingør Kommune, der hører til skoledistriktet Snekkersten. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Borupgårdskolen hører under Snekkersten Skoledistrikt. Du kan finde mere information på vores side for Snekkersten Skoledistrikt.

Borupgårdskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Snekkersten. Du kan se alle Helsingør Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Helsingør KommuneTrivsel på Borupgårdskolen

! Trivsel   3.52

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Borupgårdskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Borupgårdskolen:

Den sociale trivsel på Borupgårdskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.88, hvilket er den 285 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Borupgårdskolen har en faglig trivsel 3.53, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 531. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Borupgårdskolen har en score på 3.64, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1055. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Borupgårdskolen har en gennemsnitlig score: 3.15, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 740. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Borupgårdskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Borupgårdskolen

! Fravær 2020/21

Borupgårdskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Borupgårdskolen hele 13,1 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Borupgårdskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Borupgårdskolen er en folkeskole med 675 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Borupgårdskolen ligger i Helsingør Kommune, der årligt investerer 77,190 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Helsingør Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Borupgårdskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 505.703 kr.

Forældrebetaling

Borupgårdskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Snekkersten skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Borupgårdskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 36 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 21.671 til 74.256 kr/m2, med et gennemsnit på 38.817 kr/m2 (median 37.261 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 36 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


66 boliger til salg

Med 66 boliger til salg (22. maj 2024) i skoledistrikt Snekkersten er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Snekkersten her »

Grundskoler i Helsingør Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Espergærdeskolen 3.745 | - 711,159 kr. Se på kort
Hellebækskolen 3.612 | 0.0 | 560,956 kr. Se på kort
Hornbæk Skole 3.664 | 0.0 | 530,400 kr. Se på kort
Mørdrupskolen 3.648 | 0.0 | 517,259 kr. Se på kort
Nygård Skole
ikke aktiv
- - -
Skolen ved Gurrevej 3.638 | - 427,451 kr. Se på kort
Skolen ved Kongevej - - - Se på kort
Skolen ved Rønnebær Allé 3.598 | 0.0 | 343,851 kr. Se på kort
Tikøb Skole 3.630 | - 511,250 kr. Se på kort
Tibberupskolen 3.627 | 0.0 | 604,259 kr. Se på kort
Nordvestskolen 3.564 | 0.0 | 368,656 kr. Se på kort
Helsingør Lille Skole - - -
  Borupgårdskolen 3.520 | - 505,703 kr. Se på kort
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård - - -
Grydemoseskolen 3.817 | 0.0 | 512,655 kr. Se på kort
Skolen i Bymidten 3.569 | 0.0 | 439,891 kr. Se på kort
Al-Irchad Skolen - 0.0 | -
10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen - - - Se på kort
Helsingør Privatskole - 1.0 | -
Snekkersten Skoledistrikt - - - Se på kort
Helsingør Skole - - - Se på kort
Nygård Skole 3.436 | - - Se på kort
Espergærde Skole - - - Se på kort
Snekkersten Skole 3.810 | - 677,337 kr. Se på kort
Skorpeskolen - 0.0 | -
U/NORD, grundskoleafd. Helsingør
ikke aktiv
- - -
SOSU H Helsingør, 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 27 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »