DinGeo — i hele Danmark

Skorpeskolen
Privatskole i Helsingør Kommune


Antal Elever
265
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
77.190 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
17.856 kr
Mere Info 

Skorpeskolen


Adresse:
Skorpeskolen
Nordre Strandvej 129,
3150 Hellebæk

Institutionsnummer:
280447

Skoleleder:
Jesper Storm Nørskov

Telefon:
2027 9129

Email:
info@skorpeskolen.dk

Webside:
http://

Læs mere om skoledata »

Skorpeskolen

Skorpeskolen er en privatskole i Helsingør KommuneKaraktergennemsnit på Skorpeskolen

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skorpeskolen - - - - -
Helsingør Kommune 6.3 7.5 8.56.6 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Skorpeskolen har over de sidste fem år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Skorpeskolen dækkende fem år fra 2015 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Skorpeskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skorpeskolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Helsingør Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Skorpeskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 9 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 265 elever på Skorpeskolen. Elevtallet har over de sidste 9 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 11,6 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Skorpeskolen i perioden 2013 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skorpeskolen er en privatskole med 281 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skorpeskolen ligger i Helsingør Kommune, der årligt investerer 77,190 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Helsingør Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Skorpeskolen er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 17.856 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Helsingør Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Espergærdeskolen 3.745 | - 711,159 kr. Se på kort
Hellebækskolen 3.612 | 0.0 | 560,956 kr. Se på kort
Hornbæk Skole 3.664 | 0.0 | 530,400 kr. Se på kort
Mørdrupskolen 3.648 | 0.0 | 517,259 kr. Se på kort
Nygård Skole
ikke aktiv
- - -
Skolen ved Gurrevej 3.638 | - 427,451 kr. Se på kort
Skolen ved Kongevej - - - Se på kort
Skolen ved Rønnebær Allé 3.598 | 0.0 | 343,851 kr. Se på kort
Tikøb Skole 3.630 | - 511,250 kr. Se på kort
Tibberupskolen 3.627 | 0.0 | 604,259 kr. Se på kort
Nordvestskolen 3.564 | 0.0 | 368,656 kr. Se på kort
Helsingør Lille Skole - - -
Borupgårdskolen 3.520 | - 505,703 kr. Se på kort
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård - - -
Grydemoseskolen 3.817 | 0.0 | 512,655 kr. Se på kort
Skolen i Bymidten 3.569 | 0.0 | 439,891 kr. Se på kort
Al-Irchad Skolen - 0.0 | -
10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen - - - Se på kort
Helsingør Privatskole - 1.0 | -
Snekkersten Skoledistrikt - - - Se på kort
Helsingør Skole - - - Se på kort
Nygård Skole 3.436 | - - Se på kort
Espergærde Skole - - - Se på kort
Snekkersten Skole 3.810 | - 677,337 kr. Se på kort
  Skorpeskolen - 0.0 | -
U/NORD, grundskoleafd. Helsingør
ikke aktiv
- - -
SOSU H Helsingør, 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 27 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »