DinGeo — i hele Danmark

Tikøb Skole
Folkeskole i Helsingør Kommune


Antal Elever
147
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,5
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
77.190 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
511.250 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
27.157
Mere Info 
Boliger til salg
42
Mere Info 

Tikøb Skole

Tikøb Skole
Tikøb Skole i Helsingør Kommune.

Adresse:
Tikøb Skole
Præstegårdsvej 21,
3080 Tikøb

Institutionsnummer:
217012

Skoleleder:
Atija Brackovic

Telefon:
4928 4140

Email:
tikobskole@helsingor.dk

Webside:
http://www.tikob-skole.helsingor.dk

Læs mere om skoledata »

Tikøb Skole

Tikøb Skole er en folkeskole i Helsingør Kommune, der hører til skoledistriktet Tikøb.

Tikøb Skole er en lille, charmerende skole med helt egne traditioner. Lærergruppen består af 11 lærere + 1 børnehaveklasseleder. Der er stor fleksibilitet, godt samarbejde og stor interesse for efteruddannelse blandt de ansatte.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Tikøb Skole

Tikøb Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Tikøb. Du kan se alle Helsingør Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Helsingør KommuneTrivsel på Tikøb Skole

Trivsel   3.63

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Tikøb Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Tikøb Skole:

Der er god social trivsel på Tikøb Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 338 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Tikøb Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Tikøb Skole har en faglig trivsel 3.66, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 507. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tikøb Skole har en score på 3.49, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1236. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tikøb Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.28, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 362. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Tikøb Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Tikøb Skole

! Fravær 2020/21

Tikøb Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,5 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Tikøb Skole hele 11 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Tikøb Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Tikøb Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 147 elever på Tikøb Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Tikøb Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Tikøb Skole er en folkeskole med 149 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Tikøb Skole ligger i Helsingør Kommune, der årligt investerer 77,190 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Helsingør Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Tikøb Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 511.250 kr.

Forældrebetaling

Tikøb Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Helsingør Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Tikøb skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Tikøb Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 20 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 17.459 til 38.541 kr/m2, med et gennemsnit på 27.157 kr/m2 (median 29.160 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 20 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


42 boliger til salg

Med 42 boliger til salg (22. maj 2024) i skoledistrikt Tikøb er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Tikøb her »

Grundskoler i Helsingør Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Espergærdeskolen 3.745 | - 711,159 kr. Se på kort
Hellebækskolen 3.612 | 0.0 | 560,956 kr. Se på kort
Hornbæk Skole 3.664 | 0.0 | 530,400 kr. Se på kort
Mørdrupskolen 3.648 | 0.0 | 517,259 kr. Se på kort
Nygård Skole
ikke aktiv
- - -
Skolen ved Gurrevej 3.638 | - 427,451 kr. Se på kort
Skolen ved Kongevej - - - Se på kort
Skolen ved Rønnebær Allé 3.598 | 0.0 | 343,851 kr. Se på kort
  Tikøb Skole 3.630 | - 511,250 kr. Se på kort
Tibberupskolen 3.627 | 0.0 | 604,259 kr. Se på kort
Nordvestskolen 3.564 | 0.0 | 368,656 kr. Se på kort
Helsingør Lille Skole - - -
Borupgårdskolen 3.520 | - 505,703 kr. Se på kort
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård - - -
Grydemoseskolen 3.817 | 0.0 | 512,655 kr. Se på kort
Skolen i Bymidten 3.569 | 0.0 | 439,891 kr. Se på kort
Al-Irchad Skolen - 0.0 | -
10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen - - - Se på kort
Helsingør Privatskole - 1.0 | -
Snekkersten Skoledistrikt - - - Se på kort
Helsingør Skole - - - Se på kort
Nygård Skole 3.436 | - - Se på kort
Espergærde Skole - - - Se på kort
Snekkersten Skole 3.810 | - 677,337 kr. Se på kort
Skorpeskolen - 0.0 | -
U/NORD, grundskoleafd. Helsingør
ikke aktiv
- - -
SOSU H Helsingør, 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 27 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »