DinGeo — i hele Danmark

Herlev Privatskole
Privatskole i Herlev Kommune


Antal Elever
239
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
10,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,0%
Mere Info 
Udgift per elev
63.788 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
20.400 kr
Mere Info 

Herlev Privatskole


Adresse:
Herlev Privatskole
Gammel Klausdalsbrovej 500,
2730 Herlev

Institutionsnummer:
163009

Skoleleder:
Pernille Søgård Ulrich Jensen

Telefon:
4457 9494

Email:
kontor@herlevprivatskole.dk

Webside:
http://www.herlevprivatskole.dk

Læs mere om skoledata »

Herlev Privatskole

Herlev Privatskole er en privatskole i Herlev Kommune

Herlev Privatskole har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.Karaktergennemsnit på Herlev Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Herlev Privatskole - - - - -
Herlev Kommune 6.5 7.5 8.66.7 7.3
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Herlev Privatskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Herlev Privatskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Herlev Privatskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Herlev Privatskole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Herlev Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Herlev Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 239 elever på Herlev Privatskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,6 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Herlev Privatskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Herlev Privatskole er en privatskole med 238 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Herlev Privatskole ligger i Herlev Kommune, der årligt investerer 63,788 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 8. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Herlev Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Herlev Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 20.400 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Herlev Privatskole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Herlev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lindehøjskolen 3.510 | 0.0 | 538,880 kr. Se på kort
Hammergårdskolen
ikke aktiv
- - -
Elverhøjens Skole
ikke aktiv
- - -
Herlev byskole 3.641 | 0.0 | 420,341 kr. Se på kort
Kildegårdskolen 3.486 | 0.0 | 352,505 kr. Se på kort
  Herlev Privatskole - 1.0 | -
Herlev Byskole - - - Se på kort
Herlev byskole, afd. Elv - - - Se på kort
Kildegårdskolen - - - Se på kort
Kildegårdskolen, afd. Øst - - - Se på kort

Kommunens 10 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »