DinGeo — i hele Danmark

Herning Kommune

Herning Kommune har 88.386 indbyggere, hvilket gør den til landets 13. største målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 5.2 mia. kroner. Borgmester siden 2002 er Lars Krarup fra Venstre og kommunens administrative centrum er Herning by.

Herning Kommune har flotte nøgletal. Der er god trivsell blandt kommunens folkeskoleelver og den gennemsnitlige undervisningseffekt på 0,325 er den syvende bedste blandt landets 98 kommuner. Herning er en idrætsbegejstret kommune, der investerer 1240 kr. om året pr. borger på idræt og samtidig er både kommuneskat og grundskyldspromillen under landsgennemsnittet.

Herning Kommune ligger lige vest for hovedstilstandslinjen (isens maksimale udbredelse under sidste istid). Landskabet er derfor præget af mager hedeslette og med bakkeøer. Jorden blev først effektivt drænet og opdyrket efter 1950'erne. Traditionelt har tekstilproduktionen været den vigtigste branche, men beskæftigelsen er faldende. Andre vigtige områder er træ- og møbelindustri samt jern- og metalindustri.


Kontakt

Adresse:
Herning Kommune
Torvet,
7400 Herning

Email:
kommunen@herning.dk

Webside:
www.herning.dk

Nøgletal for Herning Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Herning Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #27/98

Middellevetiden i Herning Kommune er 81.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Herning Kommune sig på plads nr. 27. Over de sidste fire år er middellevetiden i Herning Kommune øget med 0.6 år.

Alkoholforbrug #24/98

Relativt få indbyggere i Herning Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Herning Kommune på en 24. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #27/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Herning Kommune, der ryger. I 2013 røg 20.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #28/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Herning Kommune er det heldigvis hele 29.1 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Herning Kommune på en 28. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #44/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Herning Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 44. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #50/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Herning Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1625 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1372 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #24/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Herning Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.3 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Herning Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #23/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 23 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Herning Kommune behandlet 4480 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 44 dage. Prisen var i 2019 481 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Herning Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #11/98

Blandt Herning Kommunes folkeskoleelever trives 37.2 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 11. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (37.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #7/98

Herning Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.325. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 7. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Herning Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #28/96

I 2018 var 2.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Herning Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 28. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #92/98

Der er i Herning Kommune 37.6 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 92. plads.

Anbragte Børn #26/98

0.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 26. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #37/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Herning Kommune 74.2 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 37. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Herning Kommune her »
Udgifter til idræt #15/98

Herning Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Herning Kommune i gennemsnit 1240 kr. om året pr. borger på idræt. 916 kr. på drift og 324 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #25/98

Herning Kommune har 18.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 25. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #8/98

Borgerne i Herning Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #61/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Herning Kommune 6.8 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #56/98

I 2017 var der i Herning Kommune 1.8 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #30/98

I 2017 var der i Herning Kommune 28.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #62/98

Herning Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 171,134 kr.Det er den 62. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #31/98

Herning Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 58,047 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #43/98

I Herning Kommune er der 3.4 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 43. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #22/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Herning Kommune 24.9 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 22 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #9/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Herning Kommune 20.53, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 9 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #16/98

Herning Kommune har en langfristet gæld på 11,097 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Herning Kommune på en flot 16. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #41/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Herning Kommune på 41. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #37/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Herning Kommune at vokse med 4.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #86/98

I Herning Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #58/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Herning Kommune var 294,676 kr. Det er en den 58. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #31/98

3.0 procent af befolkningen i Herning Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #29/98

Der er jobvækst Herning Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Herning Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Herning Kommune
Der er 722 boliger til salg i Herning Kommune

Dags dato (8. december 2023) er der 722 boliger til salg i Herning Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 783 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Herning Kommune:

Se alle boliger til salg i Herning Kommune her »

Grundskoler i Herning Kommune

Folkeskoler i Herning Kommune


Herning Kommune er inddelt i 26 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 41 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Herning Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,491 kr., er den 32. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Herning Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Herning Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Herning Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Læringscenter Syd | 3.969   - - -
Aulum-Hodsager Skole | 3.734   - - -
Sunds-Ilskov Skole | 3.531   - - -
Lindbjergskolen | 3.747   - - -
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, 10. klasse - - - -
Aulum-Hodsager Skole, Aulum - 1.0 | - herning_aulum 
Feldborg Centralskole - - - -
Haderup Skole | 3.626   0.0 | 479,356 kr. herning_haderup 
Aulum-Hodsager Skole, Hodsager - - - herning_arnborg 
Læringscenter Syd, Arnborg - - - herning_arnborg 
Fasterholt Skole - - - -
Gullestrup Børnecenter | 3.694   - 333,424 kr. herning_gullestrup 
Hammerum Skole - -1.0 | - herning_hammerum 
Herningsholmskolen | 3.791   0.0 | 455,330 kr. herning_herningsholm 
Sunds-Ilskov Skole, Ilskov - - - herning_sunds 
Læringscenter Syd, Kølkær - - - herning_arnborg 
Lind Skole | 3.695   0.0 | 570,810 kr. herning_lind 
Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen | 3.871   - 455,987 kr. herning_sinding 
Snejbjerg Skole | 3.762   0.0 | 507,543 kr. herning_snejbjerg 
Sunds-Ilskov Skole, Sunds - 0.0 | - herning_sunds 
Skolen på Sønderager - 0.0 | - -
Tjørring Skole | 3.833   - 494,056 kr. herning_tjoerring 
Vestervangskolen | 3.742   - - herning_vestervang 
Gjellerupskolen - 0.0 | - herning_gjellerup 
Holtbjergskolen - - - -
Lundgårdskolen | 3.831   0.0 | 482,225 kr. herning_lundgaard 
Brændgårdskolen | 3.906   0.0 | 300,042 kr. herning_braendgaard 
Engbjergskolen | 3.926   - 494,106 kr. herning_engbjerg 
Højgårdskolen | 3.631   - 489,430 kr. herning_hoejgaard 
Skalmejeskolen | 3.771   - 519,746 kr. herning_skalmej 
Ungdomscenter Herning - - - -
Nøvling Skole - - - -
Timring læringscenter | 3.691   - 478,627 kr. herning_timring 
Vildbjerg Skole | 3.727   0.0 | 478,326 kr. herning_vildbjerg 
Sørvad-Ørnhøj Skole | 3.652   0.0 | 475,713 kr. herning_vinding 
Vind Skole - - - -
Sørvad-Ørnhøj Skole - - - herning_oernhoej 
Kildebakkeskolen | 4.428   - 504,561 kr. herning_kildebakke 
Kibæk Skole | 3.645   0.0 | 488,056 kr. herning_kibaek 
Sdr. Felding Skole og Børneunivers | 3.653   0.0 | 454,263 kr. herning_sdrfelding 
Skarrild Skole | 4.112   - 433,492 kr. herning_skarrild 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Herning Kommune

I Herning Kommune er der 8 Privatskoler.

Privatskoler i Herning Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Feldborg Frie Børneunivers -
Aulum Kristne Friskole 0.0 |
Hammerum Fri- og Efterskole (friskolen) 0.0 |
Herning Friskole -
Midtjyllands Kristne Friskole 0.0 |
Parkskolen 0.0 |
Børneskolen Bifrost -
Studsgård Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Herning Kommune

Der er 3 Ghettoområder i Herning Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Holtbjerg Herning 1736 37.1 51.9 1.56 66.6 61.0
Porshøej/Fruehøj/Fredhøj Herning 1682 32.4 32.3 1.46 53.1 64.2
Sønderager/Brændegårdsparken Herning 1329 37.2 50.0 1.57 58.8 64.4