DinGeo — i hele Danmark

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har 65.307 indbyggere og et årligt budget på 4.3 mia. kroner.

Hjørring har relativt lave skatteindtægter pr. indbygger, men modtager til gengæld økonomisk hjælp via den kommunale udligningsordning. Hjørring har relativt høje udgifter til administration af jobcentre, natur- og miljøbeskyttelse, udgifter til ældre og handicappede, beskæftigelsesindsats samt teatre. Omvendt bruger kommunen relativt knap så mange penge på folkeskoler.

Kommunens natur domineres af den 52 km lange kyststrækning mod Vesterhavet, med fine sandstrande ud mod både Tannisbugt og Jammerbugt. Ud over Hjørring omfatter kommunen byerne Hirtshals, Sindal, Bindslev og Løkken. Kommunens befolkningstal er svagt faldende. Motorvej og jernbane gør det er muligt for mange indbyggere i Hjørring Kommune at pendle til arbejde i Aalborg-området.


Kontakt

Adresse:
Hjørring Kommune
Nørregade 2,
9800 Hjørring

Email:
hjoerring@hjoerring.dk

Webside:
www.hjoerring.dk

Nøgletal for Hjørring Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Hjørring Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #22/98

Middellevetiden i Hjørring Kommune er 81.2 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Hjørring Kommune sig på plads nr. 22. Over de sidste fire år er middellevetiden i Hjørring Kommune øget med 1.3 år.

Alkoholforbrug #19/98

Relativt få indbyggere i Hjørring Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.8 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Hjørring Kommune på en 19. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #45/98

Der er desværre en del rygere i Hjørring Kommune. I 2013 røg 21.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #52/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Hjørring Kommune er det desværre kun 26.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Hjørring Kommune på en 52. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #63/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Hjørring Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 63. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #86/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Hjørring Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1781 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1682 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #30/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Hjørring Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #84/98

I 2019 var 2.3 per 1000 indbyggere i Hjørring Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #37/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 37 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Hjørring Kommune behandlet 3735 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 50 dage. Prisen var i 2019 550 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Hjørring Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #68/98

Blandt Hjørring Kommunes folkeskoleelever trives 28.8 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 68 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.8 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #46/98

Hjørring Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.049. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 46. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Hjørring Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #58/96

I 2018 var 3.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Hjørring Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #2/98

Der er i Hjørring Kommune 142.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 2. plads.

! Anbragte Børn #84/98

1.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 84. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #64/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Hjørring Kommune 71.4 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 64. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Hjørring Kommune her »
! Udgifter til idræt #41/98

Hjørring Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Hjørring Kommune i gennemsnit 886 kr. om året pr. borger på idræt. 650 kr. på drift og 236 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #34/98

Hjørring Kommune har 17.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 34. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #69/98

Borgerne i Hjørring Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.6 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #38/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Hjørring Kommune 5.0 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #33/98

I 2017 var der i Hjørring Kommune 1.2 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #41/98

I 2017 var der i Hjørring Kommune 31.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #75/98

Hjørring Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 166,603 kr.Det er den 75. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #57/98

Hjørring Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,867 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #73/98

I Hjørring Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 26. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #75/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Hjørring Kommune 25.9 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 24 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #98/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Hjørring Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #86/98

Hjørring Kommune har en langfristet gæld på 23,532 kr per indbygger.Det er danmarks 13. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #69/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Hjørring Kommune på 69. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #86/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Hjørring Kommune at falde med 2.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #83/98

I Hjørring Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #82/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Hjørring Kommune var 283,514 kr. Det er en den 17 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #66/98

3.8 procent af befolkningen i Hjørring Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #39/98

Der er jobvækst Hjørring Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Hjørring Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Hjørring Kommune
Der er 1294 boliger til salg i Hjørring Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 1294 boliger til salg i Hjørring Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1114 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Hjørring Kommune:

Se alle boliger til salg i Hjørring Kommune her »

Grundskoler i Hjørring Kommune

Folkeskoler i Hjørring Kommune


Hjørring Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 32 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Hjørring Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 60,650 kr., er den 17. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Hjørring Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Hjørring Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Hjørring Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
SkoleCenter Hirtshals - - - -
Sindal Skolecenter - - - -
Løkken-Vrå Skole - - - -
Hjørring Nordvestskole - - - -
Hjørring Sydøstskole - - - -
Bindslev undervisningssted | 3.731   - 418,018 kr. hjoerring_sindal 
Hirtshals undervisningssted | 3.637   -0.3 | 375,220 kr. hjoerring_hirtshals 
Horne undervisningssted | 3.607   - 441,727 kr. hjoerring_hirtshals 
Tornby undervisningssted - - - hjoerring_hirtshals 
Tversted undervisningssted - - - -
Ulvkærskolen - - - -
Bagterp undervisningssted | 3.684   0.0 | - hjoerring_sydoest 
Bjergby undervisningssted | 3.987   - - hjoerring_nordvest 
Højene undervisningssted | 3.628   0.0 | - hjoerring_nordvest 
Holmegårdskolen - - - -
Skallerup Skole og Børnehave - - - -
Tårs Skole | 3.535   -0.4 | - hjoerring_taars 
Vrejlev undervisningssted - - - -
Muldbjerg undervisningssted | 3.615   0.0 | - hjoerring_sydoest 
Lundergård undervisningssted | 3.630   0.0 | - hjoerring_nordvest 
Hjørring Ny 10. - - - -
Hundelev undervisningssted - - - -
Løkken undervisningssted | 3.675   0.0 | 439,936 kr. hjoerring_vraa 
Rakkeby Skole - - - -
Vrå undervisningssted | 3.548   0.0 | 433,508 kr. hjoerring_vraa 
Vrensted Skole - - - -
Astrup undervisningssted - - - -
Hørmested Skole - - - -
Lørslev Skole - - - -
Lendum undervisningssted | 3.831   - 416,720 kr. hjoerring_sindal 
Mosbjerg Skole - - - -
Sindal undervisningssted | 3.554   0.4 | 405,053 kr. hjoerring_sindal 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune er der 11 Privatskoler.