DinGeo — i hele Danmark

Mølleholmskolen
Folkeskole i Høje-Taastrup Kommune


Antal Elever
749
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
7,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
59,7%
Mere Info 
Udgift per elev
80.937 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
385.821 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
28.840
Mere Info 
Boliger til salg
33
Mere Info 

Mølleholmskolen


Adresse:
Mølleholmskolen
Mølleholmen 20,
2630 Taastrup

Skoleleder:
Per Hovmand

Telefon:
4335 2300

Email:
moelleholmskolen@htk.dk

Webside:
http://www.moelleholmskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Mølleholmskolen

Mølleholmskolen er en folkeskole i Høje-Taastrup Kommune, der hører til skoledistriktet Mølleholmskolen. Du kan se alle Høje-Taastrup Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Mølleholmskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 33 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Mølleholmskolen er vist med det grønne ikon . Mølleholmskolen tilhører skoledistriktet Mølleholmskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Høje-Taastrup Kommune er hentet fra Høje Tåstrup Kommune. Du kan se alle Høje-Taastrup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Mølleholmskolen

! Karaktergennemsnit i 2020   6.4

Mølleholmskolen havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger hele 1.3 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Mølleholmskolen6.6 6.5 7.2 6.2 6.4
Høje-Taastrup Kommune 6.8 7.0 7.56.2 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Mølleholmskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Mølleholmskolen har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Mølleholmskolen er nummer 9 blandt grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Mølleholmskolen

! Trivsel   3.58

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Mølleholmskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Mølleholmskolen:

Den sociale trivsel på Mølleholmskolen er under landsgennemsnittet på 4.07. Skolens sociale trivsel 3.94 er den 212 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Mølleholmskolen har en faglig trivsel 3.63, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 407. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Mølleholmskolen har en lave score: 3.19, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1072. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Mølleholmskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Mølleholmskolen

! Fravær 2019/20

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Mølleholmskolen. I skoleåret 2019-2020 var det gennemsnitlige fravær hele 7,2 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Mølleholmskolen hele 14,3 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Mølleholmskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 59,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. 2,3 procent.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 749 elever på Mølleholmskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Mølleholmskolen er en folkeskole med 758 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Mølleholmskolen ligger i Høje-Taastrup Kommune, der årligt investerer 80,937 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 8. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Høje-Taastrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 385.821 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Mølleholmskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Mølleholmskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Mølleholmskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 21 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 20.324 til 37.027 kr/m2, med et gennemsnit på 28.840 kr/m2 (median 28.335 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 21 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


33 boliger til salg

Med 33 boliger til salg (25. september 2021) i skoledistrikt Mølleholmskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Mølleholmskolen her »

Grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 18 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Borgerskolen 3.638 | -0.5 | 451,210 kr. Se på kort
Charlotteskolen 3.694 | 0.1 | 373,568 kr. Se på kort
Fløng Skole 3.590 | 0.2 | 540,486 kr. Se på kort
Gadehaveskolen 3.610 | 0.0 | 315,884 kr. Se på kort
Hedehusene Skole 3.551 | 0.1 | 517,576 kr. Se på kort
Høje Taastrup Privatskole - 0.3 | - Se på kort
  Mølleholmskolen 3.582 | -0.1 | 385,821 kr. Se på kort
Selsmoseskolen 3.604 | 0.0 | 280,201 kr. Se på kort
Selsmoseskolen 3.604 | 0.0 | 280,201 kr. Se på kort
Sengeløse Skole 3.668 | -0.1 | 517,629 kr. Se på kort
Skt. Pauls Skole - 0.0 | - Se på kort
Taastrup Realskole - 0.6 | - Se på kort
Torstorp Skole 3.626 | 0.2 | 350,525 kr. Se på kort
Vestegnens Privatskole - 0.1 | - Se på kort
Parkskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Rønnevangsskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Reerslev Skole 3.823 | - 538,170 kr. Se på kort
LINIE10 - - - Se på kort