DinGeo — i hele Danmark

Vestegnens Privatskole
Privatskole i Høje-Taastrup Kommune


Antal Elever
297
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,9%
Mere Info 
Udgift per elev
80.937 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
14.839 kr
Mere Info 

Vestegnens Privatskole


Adresse:
Vestegnens Privatskole
Kirkevej 4,
2630 Taastrup

Skoleleder:
Thomas Frandsen

Telefon:
4332 4400

Email:
post@vestegnens-privatskole.dk

Webside:
http://www.vestegnens-privatskole.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Karaktergennemsnit på Vestegnens Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vestegnens Privatskole - - - - -
Høje-Taastrup Kommune 6.8 7.0 7.56.2 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Vestegnens Privatskole har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Vestegnens Privatskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Vestegnens Privatskole er nummer 3 blandt grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Vestegnens Privatskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Vestegnens Privatskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Vestegnens Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 87,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 297 elever på Vestegnens Privatskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0,4 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vestegnens Privatskole er en privatskole med 291 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vestegnens Privatskole ligger i Høje-Taastrup Kommune, der årligt investerer 80,937 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 8. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Høje-Taastrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Vestegnens Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 14.839 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 18 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Borgerskolen 3.590 | -0.5 | 451,210 kr. Se på kort
Charlotteskolen 3.589 | 0.1 | 373,568 kr. Se på kort
Fløng Skole 3.589 | 0.2 | 540,486 kr. Se på kort
Gadehaveskolen - 0.0 | - Se på kort
Hedehusene Skole 3.378 | 0.1 | 517,576 kr. Se på kort
Høje Taastrup Privatskole - 0.3 | - Se på kort
Mølleholmskolen 3.510 | -0.1 | 385,821 kr. Se på kort
Selsmoseskolen - 0.0 | - Se på kort
Selsmoseskolen - 0.0 | - Se på kort
Sengeløse Skole 3.564 | -0.1 | 517,629 kr. Se på kort
Skt. Pauls Skole - 0.0 | - Se på kort
Taastrup Realskole - 0.6 | - Se på kort
Torstorp Skole 3.475 | 0.2 | 350,525 kr. Se på kort
  Vestegnens Privatskole - 0.1 | - Se på kort
Parkskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Rønnevangsskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Reerslev Skole 3.740 | - 538,170 kr. Se på kort
LINIE10 - - - Se på kort