DinGeo — i hele Danmark

Vestegnens Privatskole
Privatskole i Høje-Taastrup Kommune


Antal Elever
296
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
-1,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,2%
Mere Info 
Udgift per elev
95.705 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
14.839 kr
Mere Info 

Vestegnens Privatskole


Adresse:
Vestegnens Privatskole
Kirkevej 4,
2630 Taastrup

Institutionsnummer:
169018

Skoleleder:
Brian Heim

Telefon:
4332 4400

Email:
post@vestegnens-privatskole.dk

Webside:
http://www.vestegnens-privatskole.dk

Læs mere om skoledata »

Vestegnens Privatskole

Vestegnens Privatskole er en privatskole i Høje-Taastrup KommuneKaraktergennemsnit på Vestegnens Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vestegnens Privatskole - - - - -
Høje-Taastrup Kommune 6.3 7.7 8.46.3 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Vestegnens Privatskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Vestegnens Privatskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2023   -1.0

Vestegnens Privatskole har en negativ undervisningseffekt på -1.0. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Vestegnens Privatskole er nummer 3 blandt grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Vestegnens Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 87,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 296 elever på Vestegnens Privatskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Vestegnens Privatskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vestegnens Privatskole er en privatskole med 293 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vestegnens Privatskole ligger i Høje-Taastrup Kommune, der årligt investerer 95,705 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 6. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Høje-Taastrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Vestegnens Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 14.839 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Høje-Taastrup Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Fløng Skole 3.589 | 0.0 | 540,486 kr. Se på kort
Hedehusene Skole - 0.0 | - Se på kort
Parkskolen
ikke aktiv
- - -
Rønnevangsskolen
ikke aktiv
- - -
Reerslev Skole 3.993 | - 538,170 kr. Se på kort
Borgerskolen 3.613 | 0.0 | 451,210 kr. Se på kort
Mølleholmskolen 3.623 | 0.0 | 385,821 kr. Se på kort
Selsmoseskolen - 0.0 | - Se på kort
Selsmoseskolen - 0.0 | - Se på kort
Sengeløse Skole 3.450 | 0.0 | 517,629 kr. Se på kort
Gadehaveskolen - 0.0 | - Se på kort
Taastrup Realskole - 0.0 | -
Charlotteskolen - 0.0 | - Se på kort
Skt. Pauls Skole - 0.0 | -
  Vestegnens Privatskole - -1.0 | -
Torstorp Skole 3.557 | 0.0 | 350,525 kr. Se på kort
LINIE10 - - - Se på kort
Høje Taastrup Privatskole - 1.0 | -
Ole Rømer-Skolen 3.485 | - - Se på kort
Læringshuset 3.357 | - - Se på kort
Læringshuset, afd. Skolebakken - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »