DinGeo — i hele Danmark

Hørsholm Lille Skole
Privatskole i Hørsholm Kommune


Antal Elever
205
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,6%
Mere Info 
Udgift per elev
60.843 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
23.340 kr
Mere Info 

Hørsholm Lille Skole


Adresse:
Hørsholm Lille Skole
Højskolevej 11,
2960 Rungsted Kyst

Institutionsnummer:
223007

Skoleleder:
Marianne B. Andersen

Telefon:
4586 2232

Email:
hlsk@hlsk.dk

Webside:
http://www.hlsk.dk

Læs mere om skoledata »

Hørsholm Lille Skole

Hørsholm Lille Skole er en privatskole i Hørsholm KommuneKaraktergennemsnit på Hørsholm Lille Skole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hørsholm Lille Skole - - - - -
Hørsholm Kommune 7.9 8.2 9.88.0 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Hørsholm Lille Skole har over de sidste seks år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hørsholm Lille Skole dækkende seks år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hørsholm Lille Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hørsholm Lille Skole er nummer 7 blandt grundskolerne i Hørsholm Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Hørsholm Lille Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 205 elever på Hørsholm Lille Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hørsholm Lille Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hørsholm Lille Skole er en privatskole med 190 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hørsholm Lille Skole ligger i Hørsholm Kommune, der årligt investerer 60,843 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 4. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hørsholm Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hørsholm Lille Skole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 23.340 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Hørsholm Lille Skole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Hørsholm Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hørsholm Skole 3.700 | 1.0 | 723,054 kr. Se på kort
Rungsted Skole 3.686 | 0.0 | 842,181 kr. Se på kort
Usserød Skole 3.705 | 0.0 | 614,166 kr. Se på kort
Vallerødskolen 3.657 | 0.0 | 621,727 kr. Se på kort
Rungsted Private Realskole - 1.0 | -
  Hørsholm Lille Skole - 0.0 | -

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »