DinGeo — i hele Danmark

Ejsing Friskole
Privatskole i Holstebro Kommune


Antal Elever
89
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,0%
Mere Info 
Udgift per elev
67.512 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
6.175 kr
Mere Info 

Ejsing Friskole


Adresse:
Ejsing Friskole
Gl Landevej 24,
7830 Vinderup

Institutionsnummer:
280398

Skoleleder:
Bjørn Kirkegaard

Telefon:
9744 6612

Email:
ejsingfriskole@ejsingfriskole.dk

Webside:
http://www.ejsingfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Ejsing Friskole

Ejsing Friskole er en privatskole i Holstebro KommuneElevtal og Herkomst på Ejsing Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 91 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 9 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 89 elever på Ejsing Friskole. Elevtallet har over de sidste 9 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,9 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Ejsing Friskole i perioden 2013 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Holstebro Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ejsing Friskole er en privatskole med 68 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ejsing Friskole ligger i Holstebro Kommune, der årligt investerer 67,512 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 18. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Holstebro Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Ejsing Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 6.175 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Holstebro Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Holstebro Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Margrethe Reedtz Skolen - - -
  Ejsing Friskole - - -
Holstebro By, skoleafdelingen - - - Se på kort
Uddannelsescenter Holstebro, 10. klasse - - - Se på kort
Holstebro Kommunale Ungdomsskole, AKT-tilbud - - - Se på kort
Borbjerg Skole 3.672 | - 483,679 kr. Se på kort
Rolf Krake Skolen 3.670 | 0.0 | 517,236 kr. Se på kort
Halgård Skole og SFO 3.703 | - 565,558 kr. Se på kort
Idom-Råsted Skole 3.740 | - 482,836 kr. Se på kort
Mejrup Skole 3.693 | 1.0 | - Se på kort
Naur-Sir Skole 3.838 | - 509,054 kr. Se på kort
Nr Felding skole 3.595 | - 509,539 kr. Se på kort
Nørrelandsskolen
ikke aktiv
- - -
Sct. Jørgens Skole - - - Se på kort
Skave Skole 3.705 | - - Se på kort
Sønderlandsskolen 3.599 | -1.0 | 458,313 kr. Se på kort
Tvis Skole 3.605 | 0.0 | 506,173 kr. Se på kort
Nørre Boulevard Skolen 3.728 | 0.0 | - Se på kort
Den Kristne Friskole i Holstebro - 0.0 | -
Ellebækskolen - - - Se på kort
Holstebro Friskole - - -
Balletskolen - 0.0 | -
Staby Skole 3.998 | - 444,435 kr. Se på kort
Thorsminde Skole - - - Se på kort
Ulfborg Skole 3.706 | 0.0 | 450,590 kr. Se på kort
Vemb Skole 3.720 | - 428,947 kr. Se på kort
Ulfborg Friskole
ikke aktiv
- - -
Sønder Nissum Friskole
ikke aktiv
- - -
Ejsing Skole og børnehus
ikke aktiv
- - -
Herrup Skole
ikke aktiv
- - -
Ryde Skole
ikke aktiv
- - -
Sevel Skole 3.726 | - 431,151 kr. Se på kort
Vinderup Skole 3.619 | - 443,637 kr. Se på kort
Vinderup Realskole - 0.0 | -
Hjelm Hede Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 35 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »