DinGeo — i hele Danmark

Halgård Skole og SFO
Folkeskole i Holstebro Kommune


Antal Elever
622
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
3,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,6%
Mere Info 
Udgift per elev
67.512 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
565.558 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
17.834
Mere Info 
Boliger til salg
65
Mere Info 

Halgård Skole og SFO


Adresse:
Halgård Skole og SFO
Halgårdvej 1,
7500 Holstebro

Institutionsnummer:
661003

Skoleleder:
Peter Fogde Mikkelsen

Telefon:
9611 5880

Email:
Halgaard.Skole@Holstebro.dk

Webside:
http://www.halgaardskole.dk

Læs mere om skoledata »

Halgård Skole og SFO

Halgård Skole og SFO er en folkeskole i Holstebro Kommune, der hører til skoledistriktet Halgård. Holstebro Kommune har samlet en oversigt over skoledistrikter og skoler her »

Halgård Skole og SFO udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Halgård Skole og SFO og det tilhørende skoledistrikt  : Halgård. Du kan se alle Holstebro Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Halgård Skole og SFO

Trivsel   3.70

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Halgård Skole og SFO er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Halgård Skole og SFO:

Der er god social trivsel på Halgård Skole og SFO. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.11, hvilket er den 265 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Halgård Skole og SFO, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Halgård Skole og SFO har en faglig trivsel 3.81, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 95. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Halgård Skole og SFO har en score på 3.76, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 659. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Halgård Skole og SFO har en gennemsnitlig score: 3.21, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 535. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Halgård Skole og SFO deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Holstebro Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Halgård Skole og SFO

Fravær 2020/21

Halgård Skole og SFO havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,1 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Halgård Skole og SFO i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Holstebro Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Halgård Skole og SFO

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 622 elever på Halgård Skole og SFO. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Halgård Skole og SFO i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Holstebro Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Halgård Skole og SFO er en folkeskole med 566 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Halgård Skole og SFO ligger i Holstebro Kommune, der årligt investerer 67,512 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 18. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Holstebro Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Halgård Skole og SFO kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 565.558 kr.

Forældrebetaling

Halgård Skole og SFO er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 35 grundskoler i Holstebro Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Halgård skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Halgård Skole og SFO har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 32 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 7.391 til 39.222 kr/m2, med et gennemsnit på 17.834 kr/m2 (median 17.934 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 32 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


65 boliger til salg

Med 65 boliger til salg (18. april 2024) i skoledistrikt Halgård er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Halgård her »

Grundskoler i Holstebro Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Margrethe Reedtz Skolen - - -
Ejsing Friskole - - -
Holstebro By, skoleafdelingen - - - Se på kort
Uddannelsescenter Holstebro, 10. klasse - - - Se på kort
Holstebro Kommunale Ungdomsskole, AKT-tilbud - - - Se på kort
Borbjerg Skole 3.672 | - 483,679 kr. Se på kort
Rolf Krake Skolen 3.670 | 0.0 | 517,236 kr. Se på kort
  Halgård Skole og SFO 3.703 | - 565,558 kr. Se på kort
Idom-Råsted Skole 3.740 | - 482,836 kr. Se på kort
Mejrup Skole 3.693 | 1.0 | - Se på kort
Naur-Sir Skole 3.838 | - 509,054 kr. Se på kort
Nr Felding skole 3.595 | - 509,539 kr. Se på kort
Nørrelandsskolen
ikke aktiv
- - -
Sct. Jørgens Skole - - - Se på kort
Skave Skole 3.705 | - - Se på kort
Sønderlandsskolen 3.599 | -1.0 | 458,313 kr. Se på kort
Tvis Skole 3.605 | 0.0 | 506,173 kr. Se på kort
Nørre Boulevard Skolen 3.728 | 0.0 | - Se på kort
Den Kristne Friskole i Holstebro - 0.0 | -
Ellebækskolen - - - Se på kort
Holstebro Friskole - - -
Balletskolen - 0.0 | -
Staby Skole 3.998 | - 444,435 kr. Se på kort
Thorsminde Skole - - - Se på kort
Ulfborg Skole 3.706 | 0.0 | 450,590 kr. Se på kort
Vemb Skole 3.720 | - 428,947 kr. Se på kort
Ulfborg Friskole
ikke aktiv
- - -
Sønder Nissum Friskole
ikke aktiv
- - -
Ejsing Skole og børnehus
ikke aktiv
- - -
Herrup Skole
ikke aktiv
- - -
Ryde Skole
ikke aktiv
- - -
Sevel Skole 3.726 | - 431,151 kr. Se på kort
Vinderup Skole 3.619 | - 443,637 kr. Se på kort
Vinderup Realskole - 0.0 | -
Hjelm Hede Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 35 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »