DinGeo — i hele Danmark

Hvidovre Privatskole
Privatskole i Hvidovre Kommune


Antal Elever
329
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,6%
Mere Info 
Udgift per elev
79.437 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
15.789 kr
Mere Info 

Hvidovre Privatskole


Adresse:
Hvidovre Privatskole
Kettegård Alle 2,
2650 Hvidovre

Institutionsnummer:
280643

Skoleleder:
Anders Horn

Telefon:
5555 2650

Email:
mail@hvidovre-privatskole.dk

Webside:
http://Hvidovre-privatskole.dk

Læs mere om skoledata »

Hvidovre Privatskole

Hvidovre Privatskole er en privatskole i Hvidovre KommuneKaraktergennemsnit på Hvidovre Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hvidovre Privatskole - - - - -
Hvidovre Kommune 6.0 7.2 7.96.5 6.9
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Hvidovre Privatskole har over de sidste tre år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hvidovre Privatskole dækkende tre år fra 2017 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hvidovre Privatskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hvidovre Privatskole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Hvidovre Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Hvidovre Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 6 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 329 elever på Hvidovre Privatskole. Elevtallet har over de sidste 6 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 5,5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hvidovre Privatskole i perioden 2016 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hvidovre Privatskole er en privatskole med 375 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hvidovre Privatskole ligger i Hvidovre Kommune, der årligt investerer 79,437 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 27. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hvidovre Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hvidovre Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 15.789 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Hvidovre Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Dansborgskolen 3.615 | 0.0 | 515,488 kr. Se på kort
Gungehusskolen 3.555 | 0.0 | 347,220 kr. Se på kort
Holmegårdsskolen 3.543 | 0.0 | 553,320 kr. Se på kort
Langhøjskolen 3.677 | 0.0 | 430,588 kr. Se på kort
Præstemoseskolen 3.701 | 0.0 | 474,736 kr. Se på kort
Risbjergskolen 3.556 | -1.0 | 590,758 kr. Se på kort
Sønderkærskolen
ikke aktiv
- - -
Engstrandskolen 3.431 | 1.0 | 366,714 kr. Se på kort
Avedøre Skole 3.519 | 0.0 | 413,299 kr. Se på kort
Enghøjskolen
ikke aktiv
- - -
Frydenhøjskolen 3.583 | 0.0 | 397,944 kr. Se på kort
Esajasskolen - 0.0 | -
  Hvidovre Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 13 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »