DinGeo — i hele Danmark

Hvidovre Privatskole
Privatskole i Hvidovre Kommune


Antal Elever
354
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,7%
Mere Info 
Udgift per elev
65.543 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
15.789 kr
Mere Info 

Hvidovre Privatskole


Adresse:
Hvidovre Privatskole
Kettegård Alle 2,
2650 Hvidovre

Skoleleder:
Anders Horn

Telefon:
5555 2650

Email:
mail@hvidovre-privatskole.dk

Webside:
http://Hvidovre-privatskole.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Karaktergennemsnit på Hvidovre Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hvidovre Privatskole - - - - -
Hvidovre Kommune 7.4 7.1 7.56.7 7.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Hvidovre Privatskole har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Hvidovre Privatskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hvidovre Privatskole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Hvidovre Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Hvidovre Privatskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Hvidovre Privatskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Hvidovre Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 92,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. � procent.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 354 elever på Hvidovre Privatskole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 31 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hvidovre Privatskole er en privatskole med 371 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hvidovre Privatskole ligger i Hvidovre Kommune, der årligt investerer 65,543 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 45. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hvidovre Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hvidovre Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 15.789 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskolerne i Hvidovre Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 13 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Avedøre Skole 3.499 | 0.5 | 413,299 kr. Se på kort
Dansborgskolen 3.593 | 0.1 | 515,488 kr. Se på kort
Engstrandskolen 3.465 | -0.1 | 366,714 kr. Se på kort
Esajasskolen - 0.0 | - Se på kort
Frydenhøjskolen 3.523 | 0.0 | 397,944 kr. Se på kort
Gungehusskolen 3.531 | 0.4 | 347,220 kr. Se på kort
Holmegårdsskolen 3.434 | -0.1 | 553,320 kr. Se på kort
  Hvidovre Privatskole - 0.2 | - Se på kort
Langhøjskolen 3.509 | 0.1 | 430,588 kr. Se på kort
Præstemoseskolen 3.670 | 0.6 | 474,736 kr. Se på kort
Risbjergskolen 3.659 | -0.2 | 590,758 kr. Se på kort
Sønderkærskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Enghøjskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort