DinGeo — i hele Danmark

Langhøjskolen
Folkeskole i Hvidovre Kommune


Antal Elever
689
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,5%
Mere Info 
Udgift per elev
65.543 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
430.588 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
53.065
Mere Info 
Boliger til salg
13
Mere Info 

Langhøjskolen

Langhøjskolen
Langhøjskolen i Hvidovre Kommune.

Adresse:
Langhøjskolen
Hvidovre Strandvej 70a,
2650 Hvidovre

Skoleleder:
Dorthe Gundmann

Telefon:
3678 9970

Email:
langhojskolen@hvidovre.dk

Webside:
http://www.langhoejskolen.hvidovre.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Langhøjskolen

Langhøjskolen er en folkeskole i Hvidovre Kommune, der hører til skoledistriktet Langhøjskolen. Du kan se alle Hvidovre Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Langhøjskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 13 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Langhøjskolen er vist med det grønne ikon . Langhøjskolen tilhører skoledistriktet Langhøjskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Hvidovre Kommune er hentet fra Hvidovre Kommune. Du kan se alle Hvidovre Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Langhøjskolen

! Karaktergennemsnit i 2020   7.1

Langhøjskolen havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 1.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Langhøjskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Langhøjskolen7.1 7.5 8.0 7.5 7.1
Hvidovre Kommune 7.4 7.1 7.56.7 7.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Langhøjskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Langhøjskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Langhøjskolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Hvidovre Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Langhøjskolen

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Langhøjskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Langhøjskolen:

Den sociale trivsel på Langhøjskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.11, hvilket er den 677 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Langhøjskolen har en faglig trivsel 3.79, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 340. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Langhøjskolen scorer fint på ro og orden 3.82, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 493. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Langhøjskolen har en gennemsnitlig score: 3.25, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 807. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Langhøjskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Langhøjskolen

Fravær 2019/20

Langhøjskolen havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 4,7 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,3 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Langhøjskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 93,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 689 elever på Langhøjskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 1,4 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Langhøjskolen er en folkeskole med 689 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Langhøjskolen ligger i Hvidovre Kommune, der årligt investerer 65,543 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 45. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hvidovre Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 430.588 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Langhøjskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Langhøjskolen skoledistrikt

!Udbudspriser

Langhøjskolen skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 12 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 39.525 til 77.266 kr/m2, med et gennemsnit på 53.065 kr/m2 (median 49.455 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 12 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


13 boliger til salg

Med 13 boliger til salg (1. august 2021) i skoledistrikt Langhøjskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Langhøjskolen her »

Grundskolerne i Hvidovre Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 13 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Avedøre Skole 3.613 | 0.5 | 413,299 kr. Se på kort
Dansborgskolen 3.578 | 0.1 | 515,488 kr. Se på kort
Engstrandskolen 3.564 | -0.1 | 366,714 kr. Se på kort
Esajasskolen - 0.0 | - Se på kort
Frydenhøjskolen 3.670 | 0.0 | 397,944 kr. Se på kort
Gungehusskolen 3.633 | 0.4 | 347,220 kr. Se på kort
Holmegårdsskolen 3.603 | -0.1 | 553,320 kr. Se på kort
Hvidovre Privatskole - 0.2 | - Se på kort
  Langhøjskolen 3.695 | 0.1 | 430,588 kr. Se på kort
Præstemoseskolen 3.767 | 0.6 | 474,736 kr. Se på kort
Risbjergskolen 3.713 | -0.2 | 590,758 kr. Se på kort
Sønderkærskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Enghøjskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort