DinGeo — i hele Danmark

Nørhalne Skole
Folkeskole i Jammerbugt Kommune


Antal Elever
174
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
3,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
71.546 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
457.060 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Nørhalne Skole


Adresse:
Nørhalne Skole
Bygaden 24, Nørhalne,
9430 Vadum

Skoleleder:
Finn Bonde

Telefon:
7257 8120

Email:
noerhalneskole@jammerbugt.dk

Webside:
http://www.norhalneskole.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Nørhalne Skole

Nørhalne Skole er en folkeskole i Jammerbugt Kommune, der hører til skoledistriktet Nørhalne Skole. Jammerbugt Kommune har 12 folkeskoler fordelt over hele kommunen. Undervisningsdelen omfatter både almenundervisning og specialundervisning. Læs mere på kommunens hjemmeside her ». Du kan se alle Jammerbugt Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Nørhalne Skole - Læs mere nedenfor.

Kort med skole og skoledistrikt. Nørhalne Skole er vist med det grønne ikon . Nørhalne Skole tilhører skoledistriktet Nørhalne Skole, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Jammerbugt Kommune er hentet fra Det fælleskommunale geodatasamarbejde. Du kan se alle Jammerbugt Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Trivsel på Nørhalne Skole

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Nørhalne Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Nørhalne Skole:

Den sociale trivsel på Nørhalne Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.04, hvilket er den 537 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Nørhalne Skole har en faglig trivsel 3.73, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 623. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nørhalne Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.31, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 537. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Nørhalne Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 34 grundskoler i Jammerbugt Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Nørhalne Skole

Fravær 2018/19

Nørhalne Skole havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 3,6 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Nørhalne Skole over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 34 grundskoler i Jammerbugt Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Nørhalne Skole er en folkeskole med 174 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Nørhalne Skole ligger i Jammerbugt Kommune, der årligt investerer 71,546 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 24. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Jammerbugt Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Nørhalne Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet457.060 kr.

Forældrebetaling

Nørhalne Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 34 grundskoler i Jammerbugt Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Nørhalne Skole skoledistrikt


! Ingen boliger til salg i Nørhalne Skole skoledistrikt

Der er dags dato (16. juni 2021) ingen boliger til salg i skoledistriktet Nørhalne Skole.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Grundskolerne i Jammerbugt Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 34 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Aabybro Skole 3.791 | 0.4 | 504,462 kr. Se på kort
Aabybro Skole 3.791 | 0.4 | 504,462 kr. Se på kort
Aabybro Skole 3.791 | 0.4 | 504,462 kr. Se på kort
Biersted Skole 3.654 | -0.1 | 464,750 kr. Se på kort
Biersted Skole 3.654 | -0.1 | 464,750 kr. Se på kort
Brovst Skole 3.627 | -0.3 | 409,445 kr. Se på kort
Fjerritslev Skole 3.590 | -0.3 | 437,329 kr. Se på kort
Fjerritslev Skole 3.590 | -0.3 | 437,329 kr. Se på kort
Fjerritslev Skole 3.590 | -0.3 | 437,329 kr. Se på kort
Saltum Skole 3.660 | -0.4 | 415,730 kr. Se på kort
Skolecenter Jetsmark 3.638 | -0.1 | 410,728 kr. Se på kort
Skovsgård Tranum skole 3.607 | 0.6 | 411,330 kr. Se på kort
Åbybro Friskole - 0.0 | - Se på kort
Ingstrup Trivselsskole - - - Se på kort
Halvrimmen Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Tranum Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Øland - Langeslund Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Hjortdal Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Thorup-Klim Skole 3.902 | - 382,644 kr. Se på kort
Trekronerskolen 3.955 | - 472,629 kr. Se på kort
Trekronerskolen 3.955 | - 472,629 kr. Se på kort
Ørebroskolen 3.785 | - 397,892 kr. Se på kort
Klim Friskole - - - Se på kort
Ingstrup Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Skolecenter Jetsmark, Kaas afdeling
ikke aktiv
- - - Se på kort
Moseby Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Skolecenter Jetsmark, Pandrup afdeling
ikke aktiv
- - - Se på kort
Vester Hjermitslev Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Hune Friskole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Gjøl Skole 3.851 | - 479,790 kr. Se på kort
  Nørhalne Skole 3.694 | - 457,060 kr. Se på kort
  Nørhalne Skole 3.694 | - 457,060 kr. Se på kort
Ulveskov Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Vedsted Friskole - - - Se på kort