DinGeo — i hele Danmark

Det Frie Gymnasiums Grundskole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Privatskole i Københavns Kommune


Antal Elever
145
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
0,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,8
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
18.490 kr
Mere Info 

Det Frie Gymnasiums Grundskole


Adresse:
Det Frie Gymnasiums Grundskole
Møllegade 26,
2200 København N

Skoleleder:
Svende Claus Svendsen

Telefon:
3537 1111

Email:
adm@detfri.dk

Webside:
http://www.detfri.dk

Karaktergennemsnit på Det Frie Gymnasiums Grundskole

Ø Karaktergennemsnit i 2018  

Vi kan desværre ikke finde tal for Det Frie Gymnasiums Grundskoles karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2018/19.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Det Frie Gymnasiums Grundskole - - - - -
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Det Frie Gymnasiums Grundskole har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.8

Det Frie Gymnasiums Grundskole har en negativ undervisningseffekt på -0.8. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Det Frie Gymnasiums Grundskole er nummer 94 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Det Frie Gymnasiums Grundskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Det Frie Gymnasiums Grundskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Det Frie Gymnasiums Grundskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 145 elever på Det Frie Gymnasiums Grundskole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,8 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Det Frie Gymnasiums Grundskole er en privatskole med 145 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Det Frie Gymnasiums Grundskole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Det Frie Gymnasiums Grundskole er en privatskole. Den årlige forædrebetaling er 18.490 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal