DinGeo — i hele Danmark

Gerbrandskolen - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
826
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
0,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,5
Mere Info 
Elevfravær
5,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
500.673 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Gerbrandskolen


Adresse:
Gerbrandskolen
Gerbrandsvej 9,
2300 København S

Skoleleder:
Jesper Larsen

Telefon:
3366 4900

Email:
mail@gerbrandskolen.kk.dk

Webside:
http://www.gerbrandskolen.kk.dk

Karaktergennemsnit på Gerbrandskolen

Ø Karaktergennemsnit i 2018  

Vi kan desværre ikke finde tal for Gerbrandskolens karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2018/19.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Gerbrandskolen - - - - -
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Gerbrandskolen har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.Gerbrandskolen skriver om sig selv:

Gerbrandskolen skal være et sted, hvor alle elever lærer og trives. Vi ser tillid som bærende værdi i vores daglige arbejde. Vi vil kendes på - Høj faglighed og fordybelse - Fællesskab og tryghed - Dialog og samarbejde Med høj faglighed og fordybelse mener vi: - At alle elever udfordres optimalt - At alle elever udvikler kompetencer til et frugtbart udskolingsforløb Med fællesskab og tryghed mener vi: - At alle elever og forældre føler sig knyttet til skolen - At alle elever oplever en tryg og sikker hverdag Med dialog og samarbejde mener vi: - At skole, elever og forældre mødes med lydhørhed og respekt - At skolen sikrer flere perspektiver på elevens udvikling

Læs mere på Gerbrandskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Gerbrandskolen

Trivsel   3.83

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Gerbrandskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Gerbrandskolen:

Der er god social trivsel på Gerbrandskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.26, hvilket er den 109 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Gerbrandskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Gerbrandskolen har en faglig trivsel 3.87, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 119. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Gerbrandskolen scorer fint på ro og orden 3.83, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 430. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Gerbrandskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.46, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 182. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Gerbrandskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Gerbrandskolen

! Fravær 2017/18

Gerbrandskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,6 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Gerbrandskolen hele 11,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Gerbrandskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Gerbrandskolen er en folkeskole med 826 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Gerbrandskolen ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Gerbrandskolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet500.673 kr.

Forældrebetaling

Gerbrandskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal