DinGeo — i hele Danmark

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen
Privatskole i Københavns Kommune


Antal Elever
201
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
5,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,4%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
14.835 kr
Mere Info 

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen


Adresse:
Hovedstadens Privatskole, Filipskolen
Amager Strandvej 124a,
2300 København S

Skoleleder:
Mark Lindberg-Christensen

Telefon:
3255 4711

Email:
filipsko@post1.tele.dk

Webside:
http://www.filipskolen-kbh.dk

Karaktergennemsnit på Hovedstadens Privatskole, Filipskolen

! Karaktergennemsnit i 2018   5.3

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Hovedstadens Privatskole, Filipskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hovedstadens Privatskole, Filipskolen5.8 4.6 5.9 5.0 5.3
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen har over de sidste 7 år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hovedstadens Privatskole, Filipskolen er nummer 20 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Hovedstadens Privatskole, Filipskolen

Der er desværre ikke trivselsdata fra Hovedstadens Privatskole, Filipskolen.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevtal og Herkomst på Hovedstadens Privatskole, Filipskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 93,4 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 201 elever på Hovedstadens Privatskole, Filipskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,6 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen er en privatskole med 201 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hovedstadens Privatskole, Filipskolen er en privatskole. Den årlige forædrebetaling er 14.835 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal