DinGeo — i hele Danmark

Hyltebjerg Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
0
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
0,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
0,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
551.956 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Hyltebjerg Skole

Hyltebjerg Skole
Hyltebjerg Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Hyltebjerg Skole
Hanstholmvej 10,
2720 Vanløse

Skoleleder:
Kenneth Christoffersen

Telefon:
3871 4262

Email:
mail@hyltebjergskole.kk.dk

Webside:
http://vanlose-hyltebjerg-skoler.kk.dk

Karaktergennemsnit på Hyltebjerg Skole

Ø Karaktergennemsnit i 2018  

Vi kan desværre ikke finde tal for Hyltebjerg Skoles karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2017/18.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hyltebjerg Skole - - - - -
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Hyltebjerg Skole har over de sidste 7 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2018   0.2

Hyltebjerg Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hyltebjerg Skole er nummer 28 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Hyltebjerg Skole skriver om sig selv:

Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole samt de to skolers fritidstilbud sammenlægges pr. 1. august 2017 for at skabe én fælles, stærk folkeskole for hele området.

Læs mere på Hyltebjerg Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Hyltebjerg Skole

Trivsel   3.775

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hyltebjerg Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hyltebjerg Skole:

Der er god social trivsel på Hyltebjerg Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 364 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Hyltebjerg Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 431 elever på Hyltebjerg Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hyltebjerg Skole har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 158. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 431 elever på Hyltebjerg Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hyltebjerg Skole har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 766. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 431 elever på Hyltebjerg Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hyltebjerg Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 551. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 431 elever på Hyltebjerg Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Hyltebjerg Skole

! Fravær 2017/18

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2017-2018. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

Faldende Fravær 2017/18

Hyltebjerg Skole har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hyltebjerg Skole er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hyltebjerg Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Hyltebjerg Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 551.956 kr.

Forældrebetaling

Hyltebjerg Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal