DinGeo — i hele Danmark

N. Zahles Gymnasieskole
Privatskole i Københavns Kommune


Antal Elever
781
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,4
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,3%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

N. Zahles Gymnasieskole


Adresse:
N. Zahles Gymnasieskole
Nørre Voldgade 5,
1358 København K

Skoleleder:
Anne Birgitte Klange

Telefon:
3369 7900

Email:
grundskolen@zahlesgym.dk

Webside:
http://www.zahlesgym.dk

Karaktergennemsnit på N. Zahles Gymnasieskole

Karaktergennemsnit i 2018   8.7

N. Zahles Gymnasieskole havde i 2017/18 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 2.0 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på N. Zahles Gymnasieskole er desuden 1.9 højere end gennemsnittet i Københavns Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
N. Zahles Gymnasieskole8.7 8.9 10.0 8.4 8.7
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

N. Zahles Gymnasieskole har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.4

N. Zahles Gymnasieskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.4. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på N. Zahles Gymnasieskole er nummer 17 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på N. Zahles Gymnasieskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra N. Zahles Gymnasieskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevtal og Herkomst på N. Zahles Gymnasieskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 96,3 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 781 elever på N. Zahles Gymnasieskole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

N. Zahles Gymnasieskole er en privatskole med 781 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

N. Zahles Gymnasieskole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

N. Zahles Gymnasieskole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal