DinGeo — i hele Danmark

Vemmedrupskolen
Folkeskole i Køge Kommune


Antal Elever
334
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,1%
Mere Info 
Udgift per elev
64.878 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
524.072 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Vemmedrupskolen

Vemmedrupskolen
Vemmedrupskolen i Køge Kommune.

Adresse:
Vemmedrupskolen
Vindegårdsvej 1,
4632 Bjæverskov

Skoleleder:
Anni Laursen

Telefon:
5667 6262

Email:
vemmedrupskolen@koege.dk

Webside:
http://www.vemmedrupskolen.dk

Karaktergennemsnit på Vemmedrupskolen

! Karaktergennemsnit i 2018   7.0

Vemmedrupskolen havde i 2017/18 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger hele 0.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Vemmedrupskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vemmedrupskolen7.3 8.4 7.9 6.2 7.0
Køge Kommune 7.1 7.6 7.86.8 7.1
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Vemmedrupskolen har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Vemmedrupskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Vemmedrupskolen er nummer 18 blandt grundskolerne i Køge Kommune.


Vemmedrupskolen skriver om sig selv:

En skole der lægger vægt på, at det daglige arbejdsklima er præget af gensidig respekt, tryghed, trivsel og arbejdsglæde.

Læs mere på Vemmedrupskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Vemmedrupskolen

Trivsel   3.7

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Vemmedrupskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Vemmedrupskolen:

Den sociale trivsel på Vemmedrupskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 846 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 216 elever på Vemmedrupskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Vemmedrupskolen har en faglig trivsel 3.7, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 246. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 216 elever på Vemmedrupskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vemmedrupskolen har en score på 3.8, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 625. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 216 elever på Vemmedrupskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vemmedrupskolen har en lave score: 3.2, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 960. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 214 elever på Vemmedrupskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Vemmedrupskolen

Fravær 2017/18

Vemmedrupskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 4,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

! Stigende fravær

Vemmedrupskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Vemmedrupskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 96,1 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 334 elever på Vemmedrupskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vemmedrupskolen er en folkeskole med 334 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vemmedrupskolen ligger i Køge Kommune, der årligt investerer 64,878 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 43. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Køge Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Vemmedrupskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 524.072 kr.

Forældrebetaling

Vemmedrupskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Køge Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal