DinGeo — i hele Danmark

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen
Folkeskole i Kolding Kommune


Antal Elever
181
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,6
Mere Info 
Elevfravær
5,4%
Mere Info 
Udgift per elev
57.199 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
475.487 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
12.842
Mere Info 
Boliger til salg
2
Mere Info 

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen


Adresse:
Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen
Hjarupvej 14,
6640 Lunderskov

Institutionsnummer:
629004

Skoleleder:
Line Neuber

Telefon:
7979 7790

Email:
forbundsskolen@kolding.dk

Webside:
http://forbundsskolen.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen er en folkeskole i Kolding Kommune, der hører til skoledistriktet Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Kolding Kommune har kort over skoledistrikter og trafikfarlige skoleveje her »

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen hører under Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Du kan finde mere information på vores side for Skanderup-Hjarup Forbundsskole.

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen og det tilhørende skoledistrikt  : Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Du kan se alle Kolding Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen

Trivsel   3.92

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen:

Der er god social trivsel på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.33, hvilket er den 22 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen har en faglig trivsel 3.92, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 22. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen scorer fint på ro og orden 3.91, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 216. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.60, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 63. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 50 grundskoler i Kolding Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen

! Fravær 2020/21

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,4 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen hele 10,9 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 50 grundskoler i Kolding Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen er en folkeskole med 197 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen ligger i Kolding Kommune, der årligt investerer 57,199 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 2. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Kolding Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet475.487 kr.

Forældrebetaling

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 50 grundskoler i Kolding Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skanderup-Hjarup Forbundsskole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 1 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 12.842 til 12.842 kr/m2, med et gennemsnit på 12.842 kr/m2 (median 12.842 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! to boliger boliger til salg

Med to boliger til salg (25. februar 2024) i skoledistrikt Skanderup-Hjarup Forbundsskole er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skanderup-Hjarup Forbundsskole her »

Grundskoler i Kolding Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Stepping Friskole - 0.0 | -
HANSENBERG, 10. klasse - - - Se på kort
IBC, 10. klasse - - - Se på kort
Bramdrup Skole - - - Se på kort
Vonsild Skole - - - Se på kort
Munkevængets Skole - - - Se på kort
Skanderup-Hjarup Forbundsskole - - - Se på kort
Stepping Skole
ikke aktiv
- - -
Sjølund-Hejls Skole 3.729 | - 494,316 kr. Se på kort
Aller Friskole - - -
Christiansfeld Skole 3.715 | 0.0 | 441,479 kr. Se på kort
Christiansfeld Skole 3.715 | 0.0 | 441,479 kr. Se på kort
Vester Nebel Skole - - - Se på kort
Alminde-Viuf Fællesskole 3.699 | 0.0 | 513,338 kr. Se på kort
Alminde-Viuf Fællesskole 3.699 | 0.0 | 513,338 kr. Se på kort
Bramdrup Skole, almen 3.726 | 0.0 | 451,015 kr. Se på kort
Bramdrup Skole, almen 3.726 | 0.0 | 451,015 kr. Se på kort
Brændkjærskolen 3.833 | 0.0 | 435,460 kr. Se på kort
Brændkjærskolen 3.833 | 0.0 | 435,460 kr. Se på kort
Brændkjærskolen 3.833 | 0.0 | 435,460 kr. Se på kort
Dalby Skole 3.884 | - 601,878 kr. Se på kort
Dronning Dorothea Skolen
ikke aktiv
- - -
Eltang Skole og Børnehave 3.586 | - 507,981 kr. Se på kort
Harte Skole 3.926 | - 545,913 kr. Se på kort
Sdr Vang Skole 3.781 | 0.0 | 488,115 kr. Se på kort
Bakkeskolen 3.624 | 1.0 | 501,850 kr. Se på kort
Lyshøjskolen 3.716 | 0.0 | 609,609 kr. Se på kort
Lyshøjskolen 3.716 | 0.0 | 609,609 kr. Se på kort
Sdr. Bjert Skole 3.743 | 0.0 | 543,217 kr. Se på kort
Sdr. Bjert Skole 3.743 | 0.0 | 543,217 kr. Se på kort
Sdr.Stenderup Centralskole
ikke aktiv
- - -
Vonsild Skole, almen 3.710 | 0.0 | 478,689 kr. Se på kort
Vonsild Skole, almen 3.710 | 0.0 | 478,689 kr. Se på kort
Aalykkeskolen 3.598 | 0.0 | 398,049 kr. Se på kort
Munkevængets Skole, almen 3.555 | 0.0 | 296,606 kr. Se på kort
Kolding Realskole - 1.0 | -
Sct. Michaels Skole - 0.0 | -
Kolding Friskole - 0.0 | -
Lykkegårdskolen - 0.0 | -
Fynslund Skole og Børnehus 3.787 | - 474,220 kr. Se på kort
Kongsbjergskolen 3.708 | 0.0 | 498,035 kr. Se på kort
Kongsbjergskolen 3.708 | 0.0 | 498,035 kr. Se på kort
Skanderup Friskole
ikke aktiv
- - -
Vamdrup Skole 3.692 | 0.0 | 461,398 kr. Se på kort
Vamdrup Skole 3.692 | 0.0 | 461,398 kr. Se på kort
Ødis Skole 3.387 | - 432,446 kr. Se på kort
Ødis Skole 3.387 | - 432,446 kr. Se på kort
Kongeåskolen
ikke aktiv
- - -
  Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen 3.921 | - 475,487 kr. Se på kort
  Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen 3.921 | - 475,487 kr. Se på kort

Kommunens 50 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »