DinGeo — i hele Danmark

Kassebølle Friskole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Privatskole i Langeland Kommune


Antal Elever
104
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
0,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
92.229 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
13.757 kr
Mere Info 

Kassebølle Friskole


Adresse:
Kassebølle Friskole
Kassebøllevej 7,
5900 Rudkøbing

Skoleleder:
Benny Raunkiær Christensen

Telefon:
6251 1557

Email:
kontor@kassefri.dk

Webside:
http://www.kasseboellefriskole.dk

Karaktergennemsnit på Kassebølle Friskole

Ø Karaktergennemsnit i 2018  

Vi kan desværre ikke finde tal for Kassebølle Friskoles karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2018/19.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Kassebølle Friskole - - - - -
Langeland Kommune 6.4 7.5 7.56.3 6.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Kassebølle Friskole har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Kassebølle Friskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Kassebølle Friskole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Langeland Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 5 grundskoler i Langeland Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Kassebølle Friskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Kassebølle Friskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 5 grundskoler i Langeland Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Kassebølle Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 5 grundskoler i Langeland Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kassebølle Friskole er en privatskole med 104 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kassebølle Friskole ligger i Langeland Kommune, der årligt investerer 92,229 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 2. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Langeland Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Kassebølle Friskole er en privatskole. Den årlige forædrebetaling er 13.757 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 5 grundskoler i Langeland Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal