DinGeo — i hele Danmark

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)
Privatskole i Lemvig Kommune


Antal Elever
104
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,2%
Mere Info 
Udgift per elev
86.205 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
7.703 kr
Mere Info 

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)


Adresse:
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)
Høvsørevej 13,
7650 Bøvlingbjerg

Institutionsnummer:
665015

Skoleleder:
Martin Højbjerg Wiborg

Telefon:
9788 5253

Email:
info@bi-efterskole.dk

Webside:
http://www.boevling-friskole.dk

Læs mere om skoledata »

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) er en privatskole i Lemvig KommuneKaraktergennemsnit på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) - - - - -
Lemvig Kommune 0.0 0.0 0.00.0 0.0
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) har over de sidste to år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) dækkende to år fra 2017 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) er nummer 5 blandt grundskolerne i Lemvig Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 104 elever på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole). Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 2,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) er en privatskole med 120 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) ligger i Lemvig Kommune, der årligt investerer 86,205 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 12. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lemvig Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 7.703 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 16 grundskoler i Lemvig Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Lemvig Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lemvig Gymnasium, 10. klasse - - - Se på kort
Christinelyst og Klinkby Skole 3.742 | 0.0 | 465,871 kr. Se på kort
Ramme Skole 3.788 | - 437,493 kr. Se på kort
Tangsø skole 3.655 | - 422,075 kr. Se på kort
Gudum Skole
ikke aktiv
- - -
Klinkby Skole - - - Se på kort
Møborg Hovedskole
ikke aktiv
- - -
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 3.783 | 0.0 | 422,750 kr. Se på kort
Bonnet Friskole
ikke aktiv
- - -
  Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) - 0.0 | -
Fjaltring Friskole - - -
Lemtorpskolen 3.901 | 0.0 | 523,333 kr. Se på kort
Lemvig Kristne Friskole - 0.0 | -
Udefriskolen - - -
Harboøre Skole og Børnecenter 3.794 | 0.0 | 479,169 kr. Se på kort
Thyborøn Skole 3.757 | 0.0 | 522,166 kr. Se på kort

Kommunens 16 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »