DinGeo — i hele Danmark

Klinkby Skole

Klinkby Skole er en folkeskole med 85 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.

Nøgletal for Klinkby Skole

Trivsel på Klinkby Skole

Den samlede gennemsnitlige trivsel på Klinkby Skole er 3.975, hvilket placerer skolen i den absolutte top målt på trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne. Splitter man trivselsundersøgelsen op i fire hovedgrupper af spørgsmål, kan må få et lidt mere nuanceret indblik:

Der er god social trivsel på Klinkby Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.4, hvilket er den 43 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Klinkby Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Klinkby Skole har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 170. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Klinkby Skole scorer fint på ro og orden 4.1, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 31. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Klinkby Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.5, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 143. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Skolens gennemsnitlige elevfravær lå i skoleåret 2017-2018 på 5,4 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Klinkby Skole (røde søjler) og folkeskolernes landsgennemsnit (grå søjler).

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Klinkby Skole har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 462.817 kr. Familierne i skoledistriktet har indkomster lidt over genmnemsnittet.

Klinkby Skole
Klinkby Skole i Lemvig Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Trivselsdata stammer fra 2017 hvor knap 300.000 4.-9. kl. elever besvarede 40 spørgsmål. 2017-undersøgelsen er den seneste af de årlige trivselsmålinger af alle danske folkeskole -og specialskoleelever. Note: Trivselsscore er angivet på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (god).
Datakilde: Undervisningsministeriet

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet.
Datakilde: Ugebrevet A4

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.
Datakilde: Undervisningsministeriet

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Lemvig Kommune

Grundskolerne i Lemvig Kommune

Klinkby Skole ligger i Lemvig Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 80,229 kr. per folkeskoleelev - Det er relativt meget og faktisk den 10. højeste udgift per elev blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Lemvig Kommune her »

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole - -0.3 | - 129 Se på kort
Christinelystskolen 3.775 | 0.1 | 465,871 kr. 577 Se på kort
Harboøre Skole og Børnecenter 3.800 | 0.1 | 479,169 kr. 247 Se på kort
Lemtorpskolen 3.900 | -0.3 | 523,333 kr. 376 Se på kort
Lemvig Kristne Friskole - -0.3 | - 37 Se på kort
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 3.800 | 1.0 | 422,750 kr. 254 Se på kort
Thyborøn Skole 3.800 | -0.2 | 522,166 kr. 219 Se på kort
Ramme Skole 3.875 | - 437,493 kr. 138 Se på kort
Tangsø skole 3.625 | - 422,075 kr. 176 Se på kort
  Klinkby Skole 3.975 | - 462,817 kr. 100 Se på kort
Bonnet Friskole - - - 26 Se på kort
Fjaltring Friskole - - - 23 Se på kort
Udefriskolen - - - 98 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Klinkby Skole
Nejrupvej 6, Klinkby,
7620 Lemvig

Skoleleder:
Anne Kongstad

Telefon:
9663 1720

Email:
klinkby.skole@lemvig.dk

Webside:
www.regionvest.lemvig.dk