DinGeo — i hele Danmark

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har 55.240 indbyggere og et årligt budget på 4.2 mia. kroner. Lyngby-Taarbæk har målt pr. indbygger den fjerdehøjeste skatteindtægt, og er den kommune, der betaler fjerdeflest penge pr. indbygger til den kommunale udligningsordning.

Kommunen rummer mange rekreative områder, bl.a. Dyrehaven med Dyrehavsbakken og Eremitageslottet, Mølleåen med mølledammene og Sorgenfri Slotspark, Lyngby Sø og Åmose samt skovene ved Frederiksdal. Også Frilandsmuseet i Sorgenfri, Bredemuseet og det tidligere velhaverlandsted Sophienholm med kunstudstillinger og en park ned til Bagsværd Sø er udflugtsmål for storbyens befolkning. Kommunen er præget af veluddannede funktionærer. Fra 1950 har kommunalbestyrelsen hovedsageligt haft konservativ ledelse med vælgermæssig opbakning fra især Virums store parcelhuskvarterer. Kommunens største arbejdsplads er Danmarks Tekniske Universitet (DTU).


Kontakt

Adresse:
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv,
2800 Kongens Lyngby

Email:
lyngby@ltk.dk

Webside:
www.ltk.dk

Nøgletal for Lyngby-Taarbæk Kommune

Dårligt helbred #1/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 7 procent af indbyggerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #5/98

Middellevetiden i Lyngby-Taarbæk Kommune er 82.2 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Lyngby-Taarbæk Kommune sig på plads nr. 5. Over de sidste fire år er middellevetiden i Lyngby-Taarbæk Kommune øget med 0.7 år.

! Alkoholforbrug #80/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Lyngby-Taarbæk Kommune på en 80. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #6/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der ryger. I 2013 røg 15.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #7/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det heldigvis hele 32.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Lyngby-Taarbæk Kommune på en 7. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #3/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Lyngby-Taarbæk Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 8.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 3. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #76/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1729 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1622 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #10/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Lyngby-Taarbæk Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.9 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #6/98

I 2019 var 0.7 per 1000 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #85/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 85 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Lyngby-Taarbæk Kommune behandlet 1520 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 66 dage. Prisen var i 2019 681 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Lyngby-Taarbæk Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #4/98

Blandt Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoleelever trives 41.1 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 4. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (41.1 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #13/98

Lyngby-Taarbæk Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.274. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 13. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #1/98

I 2017 var Lyngby-Taarbæk Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 8.3. Det er langt over 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #2/96

I 2018 var 0.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #11/98

Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune 113.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 11. plads.

Anbragte Børn #2/98

0.3 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 2. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #50/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 72.8 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 50. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Lyngby-Taarbæk Kommune her »
Udgifter til idræt #10/98

Lyngby-Taarbæk Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Lyngby-Taarbæk Kommune i gennemsnit 1305 kr. om året pr. borger på idræt. 687 kr. på drift og 618 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #9/98

Lyngby-Taarbæk Kommune har 23.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 9. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #16/98

Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.6 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #75/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Lyngby-Taarbæk Kommune 8.7 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #27/98

I 2017 var der i Lyngby-Taarbæk Kommune 1.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #95/98

I 2017 var der i Lyngby-Taarbæk Kommune 61.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #4/98

Lyngby-Taarbæk Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 299,963 kr.Det er den 4. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #21/98

Lyngby-Taarbæk Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,274 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #4/98

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 5.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 4. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #8/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune 23.7 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 8 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #16/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21.49, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 16 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #9/98

Lyngby-Taarbæk Kommune har en langfristet gæld på 8,574 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Lyngby-Taarbæk Kommune på en flot 9. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #25/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Lyngby-Taarbæk Kommune på en flot 25. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #29/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Lyngby-Taarbæk Kommune at vokse med 5.9 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #24/98

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #4/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune var 424,515 kr. Det er en den 4. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #6/98

1.6 procent af befolkningen i Lyngby-Taarbæk Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #35/98

Der er jobvækst Lyngby-Taarbæk Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Lyngby-Taarbæk Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune
Der er 250 boliger til salg i Lyngby-Taarbæk Kommune

Dags dato (21. februar 2024) er der 250 boliger til salg i Lyngby-Taarbæk Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 614 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Se alle boliger til salg i Lyngby-Taarbæk Kommune her »

Grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune

Folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune


Lyngby-Taarbæk Kommune er inddelt i 9 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 10 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Lyngby-Taarbæk Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 58,007 kr., er den 7. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Engelsborgskolen | 3.677   1.0 | 714,607 kr. lyngby-engelsborg 
Fuglsanggårdsskolen | 3.828   1.0 | 746,907 kr. lyngby-fuglsanggaard 
Hummeltofteskolen | 3.806   0.0 | 746,916 kr. lyngby-hummeltofte 
Kongevejens Skole | 3.769   0.0 | 730,744 kr. lyngby-kongevejens 
Lindegårdsskolen | 3.449   0.0 | 391,545 kr. lyngby-lindegaards 
Lundtofte Skole | 3.726   0.0 | 518,328 kr. lyngby-lundtofte 
Taarbæk Skole | 3.671   - 765,723 kr. lyngby-taarbaek 
Trongårdsskolen | 3.693   0.0 | 616,715 kr. lyngby-trongaards 
Virum Skole | 3.740   1.0 | 847,573 kr. lyngby-virum 
U/NORD Lyngby 10. klasse - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Billums Privatskole 0.0 |
Lyngby Private Skole 0.0 |
Skt. Knud Lavard Skole 1.0 |
Lyngby Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.