DinGeo — i hele Danmark

Billums Privatskole
Privatskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
157
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,7%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
20.160 kr
Mere Info 

Billums Privatskole


Adresse:
Billums Privatskole
Buddingevej 6,
2800 Kgs. Lyngby

Skoleleder:
Keld Skovbo Andersen

Telefon:
4587 3515

Email:
billumsprivatskole.173012@skolekom.dk

Webside:
http://www.billumsprivatskole.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Karaktergennemsnit på Billums Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Billums Privatskole - - - - -
Lyngby-Taarbæk Kommune 8.9 8.4 8.98.0 8.6
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Billums Privatskole har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.0

Billums Privatskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Billums Privatskole er nummer 12 blandt grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Billums Privatskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Billums Privatskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Billums Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 91,7 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

Der er 157 elever på Billums Privatskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. -0,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Billums Privatskole er en privatskole med 189 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Billums Privatskole ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Billums Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 20.160 kr. Læs flere detaljer om skolepenge på Billums Privatskole »

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 13 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Billums Privatskole - 0.0 | - Se på kort
Engelsborgskolen 3.762 | 0.4 | 714,607 kr. Se på kort
Fuglsanggårdsskolen 3.821 | 0.1 | 746,907 kr. Se på kort
Hummeltofteskolen 3.791 | -0.3 | 746,916 kr. Se på kort
Kongevejens Skole 3.815 | 0.3 | 730,744 kr. Se på kort
Lindegårdsskolen 3.649 | -0.6 | 391,545 kr. Se på kort
Lundtofte Skole 3.762 | -0.1 | 518,328 kr. Se på kort
Lyngby Friskole - -0.2 | - Se på kort
Lyngby Private Skole - 0.5 | - Se på kort
Skt. Knud Lavard Skole - 0.3 | - Se på kort
Trongårdsskolen 3.772 | 0.4 | 616,715 kr. Se på kort
Virum Skole 3.826 | 0.8 | 847,573 kr. Se på kort
Taarbæk Skole 3.955 | - 765,723 kr. Se på kort