DinGeo — i hele Danmark

Taarbæk Skole
Folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune


Antal Elever
132
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,4
Mere Info 
Faglig Trivsel
4,1
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,6
Mere Info 
Elevfravær
8,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,5%
Mere Info 
Udgift per elev
58.007 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
765.723 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
125.806
Mere Info 
Boliger til salg
3
Mere Info 

Taarbæk Skole

Taarbæk Skole
Taarbæk Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adresse:
Taarbæk Skole
Taarbæk Strandvej 96,
2930 Klampenborg

Skoleleder:
Charlotte Norman Andersen

Telefon:
4528 4380

Email:
taarbaek@ltk.dk

Webside:
http://www.ta-ltk.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Taarbæk Skole

Taarbæk Skole er en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Taarbæk Skole.

Lyngby-Taarbæk Kommune er opdelt i ni forskellige skoledistrikter. Børn her ret til at blive optaget på den distriktsskole, der knytter sig til adressens skoledistrikt. Der er desuden mulighed for indskrivning på en anden skole, også i en anden kommune, hvis der er plads. Læs mere her »

Du kan se alle Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Taarbæk Skole udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne. På denne side har vi samlet meget mere information om Taarbæk Skole - Læs mere nedenfor. Tjek også de 3 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Taarbæk Skole er vist med det grønne ikon . Taarbæk Skole tilhører skoledistriktet Taarbæk Skole, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Lyngby-Taarbæk Kommune er hentet fra Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde. Du kan se alle Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Trivsel på Taarbæk Skole

Trivsel   3.96

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Taarbæk Skole er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Taarbæk Skole:

Der er god social trivsel på Taarbæk Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.35, hvilket er den 28 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Taarbæk Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Taarbæk Skole har en faglig trivsel 4.08, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 2. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Taarbæk Skole scorer fint på ro og orden 3.93, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 177. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Taarbæk Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.65, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 44. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Taarbæk Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Taarbæk Skole

! Fravær 2018/19

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Taarbæk Skole. I skoleåret 2018-2019 var det gennemsnitlige fravær hele 8,2 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Taarbæk Skole hele 16,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Taarbæk Skole over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Taarbæk Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 95,5 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

Der er 132 elever på Taarbæk Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. -0,4 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Taarbæk Skole er en folkeskole med 149 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Taarbæk Skole ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, der årligt investerer 58,007 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 7. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Taarbæk Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 765.723 kr.

Forældrebetaling

Taarbæk Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Taarbæk Skole skoledistrikt

!Udbudspriser

Taarbæk Skole skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 1 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 125.806 til 125.806 kr/m2, med et gennemsnit på 125.806 kr/m2 (median 125.806 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! tre boliger boliger til salg

Med tre boliger til salg (17. juni 2021) i skoledistrikt Taarbæk Skole er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Taarbæk Skole her »

Grundskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 13 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Billums Privatskole - 0.0 | - Se på kort
Engelsborgskolen 3.762 | 0.4 | 714,607 kr. Se på kort
Fuglsanggårdsskolen 3.821 | 0.1 | 746,907 kr. Se på kort
Hummeltofteskolen 3.791 | -0.3 | 746,916 kr. Se på kort
Kongevejens Skole 3.815 | 0.3 | 730,744 kr. Se på kort
Lindegårdsskolen 3.649 | -0.6 | 391,545 kr. Se på kort
Lundtofte Skole 3.762 | -0.1 | 518,328 kr. Se på kort
Lyngby Friskole - -0.2 | - Se på kort
Lyngby Private Skole - 0.5 | - Se på kort
Skt. Knud Lavard Skole - 0.3 | - Se på kort
Trongårdsskolen 3.772 | 0.4 | 616,715 kr. Se på kort
Virum Skole 3.826 | 0.8 | 847,573 kr. Se på kort
  Taarbæk Skole 3.955 | - 765,723 kr. Se på kort