DinGeo — i hele Danmark

Østre Skole

Østre Skole er en folkeskole med 499 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.

Nøgletal for Østre Skole

Undervisningseffekt

Østre Skole har en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund). Østre Skoles undervisningseffekt rangerer som nummer 4 blandt grundskolerne i Middelfart Kommune.

Trivsel på Østre Skole

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Østre Skole er 3.825, hvilket er bedre end landsgennemsnittet. Splitter man trivselsundersøgelsen op i fire hovedgrupper af spørgsmål, kan må få et lidt mere nuanceret indblik:

Der er god social trivsel på Østre Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 276 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Østre Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Østre Skole har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 312. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Østre Skole scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 192. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Østre Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 241. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Skolens gennemsnitlige elevfravær lå i skoleåret 2017-2018 på 5,2 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Østre Skole (røde søjler) og folkeskolernes landsgennemsnit (grå søjler).

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Østre Skole har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 354.797 kr. Familierne i skoledistriktet har dermed indkomster et stykke under landsgenmnemsnittet.

Østre Skole
Østre Skole i Middelfart Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Undervisningseffekt viser elevernes gennemsnitslige karakter ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2017 fratrukket den forventede karakter baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Datakilde: Cepos

Trivselsdata stammer fra 2017 hvor knap 300.000 4.-9. kl. elever besvarede 40 spørgsmål. 2017-undersøgelsen er den seneste af de årlige trivselsmålinger af alle danske folkeskole -og specialskoleelever. Note: Trivselsscore er angivet på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (god).
Datakilde: Undervisningsministeriet

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet.
Datakilde: Ugebrevet A4

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.
Datakilde: Undervisningsministeriet

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Middelfart Kommune

Grundskolerne i Middelfart Kommune

Østre Skole ligger i Middelfart Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 62,757 kr. per folkeskoleelev - Det er en relativ lav udgift og faktisk den 27. laveste blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Middelfart Kommune her »

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Anna Trolles Skole 3.750 | 0.1 | 418,624 kr. 233 Se på kort
Brenderup og Omegns Realskole - 0.5 | - 334 Se på kort
Ejby Skole 3.700 | -0.1 | 451,616 kr. 363 Se på kort
Fænøsund Friskole - -0.3 | - 140 Se på kort
Hyllehøjskolen 3.700 | 0.0 | 444,170 kr. 344 Se på kort
Lillebæltskolen 3.875 | -0.2 | 519,361 kr. 546 Se på kort
Nørre Aaby Skole 3.700 | 0.1 | 462,294 kr. 383 Se på kort
Strib Skole 3.875 | 0.4 | 547,704 kr. 676 Se på kort
Vestre Skole 3.825 | -0.2 | 308,220 kr. 399 Se på kort
  Østre Skole 3.825 | 0.1 | 354,797 kr. 553 Se på kort
Fjelsted Harndrup Skole 4.025 | - 453,405 kr. 85 Se på kort
Gelsted Børneunivers 3.575 | - 438,036 kr. 192 Se på kort
Middelfart Friskole - - - 169 Se på kort
Båring Skole 3.900 | - 528,181 kr. 158 Se på kort
Nørre Aaby Realskole - 0.1 | - 387 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Østre Skole
Viaduktvej 55,
5500 Middelfart

Skoleleder:
Jens Hedegaard

Telefon:
8888 5660

Email:
oestreskole@middelfart.dk

Webside:
www.oestre-middelfart.dk