DinGeo — i hele Danmark

Bjergby Friskole
Privatskole i Morsø Kommune


Antal Elever
79
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
71.619 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
6.030 kr
Mere Info 

Bjergby Friskole


Adresse:
Bjergby Friskole
Friskolevej 13,
7950 Erslev

Institutionsnummer:
773021

Skoleleder:
Luise Boje Mortensen

Telefon:
9774 0588

Email:
773021@bjergby-friskole.dk

Webside:
http://www.bjergby-friskole.dk

Læs mere om skoledata »

Bjergby Friskole

Bjergby Friskole er en privatskole i Morsø KommuneKaraktergennemsnit på Bjergby Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Bjergby Friskole - - - - -
Morsø Kommune 6.1 7.5 7.96.4 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Bjergby Friskole har over de sidste syv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Bjergby Friskole dækkende syv år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdisciplinerKaraktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Bjergby Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 79 elever på Bjergby Friskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Bjergby Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Bjergby Friskole er en privatskole med 88 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Bjergby Friskole ligger i Morsø Kommune, der årligt investerer 71,619 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 35. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Morsø Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Bjergby Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 6.030 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Morsø Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10'EREN - - - Se på kort
Dueholmskolen 3.619 | 0.0 | 429,378 kr. Se på kort
Frøslev Skole
ikke aktiv
- - -
Øster Jølby Skole - - - Se på kort
Hvidbjerg Skole
ikke aktiv
- - -
M.C. Holms Skole - - - Se på kort
Nordmorsskolen
ikke aktiv
- - -
Sydmors skole og Børnehus 3.950 | - 393,918 kr. Se på kort
  Bjergby Friskole - - -
Skallerup Friskole
ikke aktiv
- - -
Øster Jølby Friskole - 0.0 | -
Sydvestmors Friskole - 0.0 | -
Ørding Friskole - - -
Sundby Friskole - - -
Lødderup Friskole - 0.0 | -

Kommunens 15 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »