DinGeo — i hele Danmark

Sydmors skole og Børnehus
Folkeskole i Morsø Kommune


Antal Elever
175
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
4,0
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,7
Mere Info 
Elevfravær
4,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,1%
Mere Info 
Udgift per elev
71.619 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
393.918 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
5.125
Mere Info 
Boliger til salg
86
Mere Info 

Sydmors skole og Børnehus


Adresse:
Sydmors skole og Børnehus
Smedebjergevej 61 Vejerslev,
7980 Vils

Institutionsnummer:
773018

Skoleleder:
Tenna Bilstrup

Telefon:
9970 6230

Email:
sydmorsskoleogbornehus@morsoe.dk

Webside:
http://www.sydmorsskoleogbørnehus.dk

Læs mere om skoledata »

Sydmors skole og Børnehus

Sydmors skole og Børnehus er en folkeskole i Morsø Kommune, der hører til skoledistriktet Sydmorsskolen. Morsø Kommunes skolevæsen er delt op i 3 skoledistrikter og består af 4 skoler med hver deres særpræg. Læs mere på kommunens hjemmeside her ».

Sydmors skole og Børnehus udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Sydmors skole og Børnehus og det tilhørende skoledistrikt  : Sydmorsskolen. Du kan se alle Morsø Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Det fælleskommunale geodatasamarbejdeTrivsel på Sydmors skole og Børnehus

Trivsel   3.95

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Sydmors skole og Børnehus er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Sydmors skole og Børnehus:

Der er god social trivsel på Sydmors skole og Børnehus. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.30, hvilket er den 39 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Sydmors skole og Børnehus, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Sydmors skole og Børnehus har en faglig trivsel 4.02, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 5. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sydmors skole og Børnehus scorer fint på ro og orden 3.90, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 229. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sydmors skole og Børnehus scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.65, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 45. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Sydmors skole og Børnehus deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Sydmors skole og Børnehus

Fravær 2020/21

Sydmors skole og Børnehus havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Sydmors skole og Børnehus i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Sydmors skole og Børnehus

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 175 elever på Sydmors skole og Børnehus. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,4 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Sydmors skole og Børnehus i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sydmors skole og Børnehus er en folkeskole med 171 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sydmors skole og Børnehus ligger i Morsø Kommune, der årligt investerer 71,619 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 35. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Morsø Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 393.918 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Sydmors skole og Børnehus er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Sydmorsskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Sydmors skole og Børnehus har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 59 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 1.027 til 16.980 kr/m2, med et gennemsnit på 5.125 kr/m2 (median 4.443 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 59 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


86 boliger til salg

Med 86 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Sydmorsskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Sydmorsskolen her »

Grundskoler i Morsø Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10'EREN - - - Se på kort
Dueholmskolen 3.619 | 0.0 | 429,378 kr. Se på kort
Frøslev Skole
ikke aktiv
- - -
Øster Jølby Skole - - - Se på kort
Hvidbjerg Skole
ikke aktiv
- - -
M.C. Holms Skole - - - Se på kort
Nordmorsskolen
ikke aktiv
- - -
  Sydmors skole og Børnehus 3.950 | - 393,918 kr. Se på kort
Bjergby Friskole - - -
Skallerup Friskole
ikke aktiv
- - -
Øster Jølby Friskole - 0.0 | -
Sydvestmors Friskole - 0.0 | -
Ørding Friskole - - -
Sundby Friskole - - -
Lødderup Friskole - 0.0 | -

Kommunens 15 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »