DinGeo — i hele Danmark

Hindholm Privatskole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Privatskole i Næstved Kommune


Antal Elever
231
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,6
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
70.076 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
11.998 kr
Mere Info 

Hindholm Privatskole


Adresse:
Hindholm Privatskole
Hindholmvej 21,
4250 Fuglebjerg

Skoleleder:
Steen Lund Nielsen

Telefon:
5545 3114

Email:
privatskole@hindholm.dk

Webside:
http://www.hindholm.dk

Karaktergennemsnit på Hindholm Privatskole

Ø Karaktergennemsnit i 2018  

Vi kan desværre ikke finde tal for Hindholm Privatskoles karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2018/19.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hindholm Privatskole - - - - -
Næstved Kommune 6.6 6.7 7.46.3 6.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Hindholm Privatskole har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.6

Hindholm Privatskole har en negativ undervisningseffekt på -0.6. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Hindholm Privatskole er nummer 5 blandt grundskolerne i Næstved Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Hindholm Privatskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Hindholm Privatskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Hindholm Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 231 elever på Hindholm Privatskole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,7 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hindholm Privatskole er en privatskole med 231 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hindholm Privatskole ligger i Næstved Kommune, der årligt investerer 70,076 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Næstved Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hindholm Privatskole er en privatskole. Den årlige forædrebetaling er 11.998 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal