DinGeo — i hele Danmark

10. Klasse Center Djursland
Folkeskole i Norddjurs Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Udgift per elev
71.980 kr
Mere Info 

10. Klasse Center Djursland


Adresse:
10. Klasse Center Djursland
Stadion Alle,
8500 Grenaa

Skoleleder:
Michael Thinggaard, konst.

Telefon:
8959 2200

Email:
10kcd@norddjurs.dk

Webside:
http://www.10kcd.dk

Læs mere om skoledata »

10. Klasse Center Djursland

10. Klasse Center Djursland er en folkeskole i Norddjurs Kommune

Ud over grundfagene dansk, matematik og engelsk, er der i 10KCD fagprojekter, temaforløb, linjefag, valgfag, brobygning, mulighed for praktikker, studietimer, fællesamlinger, studieture og forskellige sociale arrangementer.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: 10. Klasse Center Djursland

Elevfravær på 10. Klasse Center Djursland

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på 10. Klasse Center Djursland i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 11 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på 10. Klasse Center Djursland. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 11 år oplevet årlige fald på ca. 9,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på 10. Klasse Center Djursland i perioden 2009 - 2019.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

10. Klasse Center Djursland er en folkeskole med 107 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

10. Klasse Center Djursland ligger i Norddjurs Kommune, der årligt investerer 71,980 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 38. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Norddjurs Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

10. Klasse Center Djursland er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Norddjurs Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Auning Skole 3.575 | 0.1 | 440,069 kr. Se på kort
Gjerrild Bønnerup Friskole - -0.3 | -
Mølleskolen - 0.2 | - Se på kort
Norddjurs Friskole - -0.2 | -
Skolen Com - 0.0 | -
Vestre Skole - -0.2 | - Se på kort
Åboulevarden - 0.0 | - Se på kort
Ørum Skole - 0.5 | - Se på kort
Søren Kanne-Skolen 3.548 | - - Se på kort
Børneby Midt 3.620 | - - Se på kort
Børneby Nord 3.576 | - - Se på kort
Viden Djurs, 10KCD Norddjurs - - - Se på kort
Anholt Skole 3.547 | - - Se på kort
Toubroskolen - - - Se på kort
Skolebakken - - - Se på kort
  10. Klasse Center Djursland - - - Se på kort
Glesborg Skole - - - Se på kort
Voldby Skole
ikke aktiv
- - -
Allingåbroskolen - - - Se på kort
Rougsøskolen - - - Se på kort
Langhøjskolen - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »