DinGeo — i hele Danmark

Gjerrild Bønnerup Friskole
Privatskole i Norddjurs Kommune


Antal Elever
116
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,3
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
71.980 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
11.712 kr
Mere Info 

Gjerrild Bønnerup Friskole


Adresse:
Gjerrild Bønnerup Friskole
Knud Albæksvej 4,
8500 Grenaa

Skoleleder:
Kim Sørensen

Telefon:
8638 4422

Email:
kontoret@gbfriskole.dk

Webside:
http://www.gbfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Gjerrild Bønnerup Friskole

Gjerrild Bønnerup Friskole er en privatskole i Norddjurs KommuneKaraktergennemsnit på Gjerrild Bønnerup Friskole

Karaktergennemsnit i 2021   8.2

Gjerrild Bønnerup Friskole havde i 2020/21 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.7 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Gjerrild Bønnerup Friskole er desuden 0.9 højere end gennemsnittet i Norddjurs Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Gjerrild Bønnerup Friskole8.5 7.6 8.6 8.0 8.2
Norddjurs Kommune 7.0 6.4 8.27.0 7.3
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Gjerrild Bønnerup Friskole har over de sidste otte år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Gjerrild Bønnerup Friskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2019   -0.3

Gjerrild Bønnerup Friskole har en negativ undervisningseffekt på -0.3. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Gjerrild Bønnerup Friskole er nummer 8 blandt grundskolerne i Norddjurs Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Gjerrild Bønnerup Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 116 elever på Gjerrild Bønnerup Friskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 3,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Gjerrild Bønnerup Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Gjerrild Bønnerup Friskole er en privatskole med 141 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Gjerrild Bønnerup Friskole ligger i Norddjurs Kommune, der årligt investerer 71,980 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 38. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Norddjurs Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Gjerrild Bønnerup Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 11.712 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Norddjurs Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Auning Skole 3.575 | 0.1 | 440,069 kr. Se på kort
  Gjerrild Bønnerup Friskole - -0.3 | -
Mølleskolen - 0.2 | - Se på kort
Norddjurs Friskole - -0.2 | -
Skolen Com - 0.0 | -
Vestre Skole - -0.2 | - Se på kort
Åboulevarden - 0.0 | - Se på kort
Ørum Skole - 0.5 | - Se på kort
Søren Kanne-Skolen 3.548 | - - Se på kort
Børneby Midt 3.620 | - - Se på kort
Børneby Nord 3.576 | - - Se på kort
Viden Djurs, 10KCD Norddjurs - - - Se på kort
Anholt Skole 3.547 | - - Se på kort
Toubroskolen - - - Se på kort
Skolebakken - - - Se på kort
10. Klasse Center Djursland - - - Se på kort
Glesborg Skole - - - Se på kort
Voldby Skole
ikke aktiv
- - -
Allingåbroskolen - - - Se på kort
Rougsøskolen - - - Se på kort
Langhøjskolen - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »