DinGeo — i hele Danmark

Langhøjskolen
Folkeskole i Norddjurs Kommune


Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Udgift per elev
71.980 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
6.432
Mere Info 
Boliger til salg
41
Mere Info 

Langhøjskolen


Adresse:
Langhøjskolen
Bakkegårdsvej 8, Vivild,
8961 Allingåbro

Skoleleder:
Jonna Nielsen kont.

Telefon:
8959 4370

Email:
langhoejskolen@norddjurs.dk

Webside:
http://www.langhojskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Langhøjskolen

Langhøjskolen er en folkeskole i Norddjurs Kommune, der hører til skoledistriktet Langhøjskolen. I Norddjurs Kommune optages børn i udgangspunktet på distriksskolen. Der er dog mulighed for frit skolevalg baseret på en liste af kriterier og hvis skolelederen på den modtagende skole godkender. Norddjurs kommune har beskrevet skolevalg her » og samlet en oversigt over skoledistrikter her »

Langhøjskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Langhøjskolen. Du kan se alle Norddjurs Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGElevfravær på Langhøjskolen

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Langhøjskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 11 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Langhøjskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 11 år oplevet årlige fald på ca. 1,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Langhøjskolen i perioden 2009 - 2019.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Langhøjskolen er en folkeskole med 191 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Langhøjskolen ligger i Norddjurs Kommune, der årligt investerer 71,980 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 38. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Norddjurs Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Langhøjskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Langhøjskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Langhøjskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 24 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.984 til 12.085 kr/m2, med et gennemsnit på 6.432 kr/m2 (median 6.300 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 24 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


41 boliger til salg

Med 41 boliger til salg (26. november 2022) i skoledistrikt Langhøjskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Langhøjskolen her »

Grundskoler i Norddjurs Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Auning Skole 3.575 | 0.1 | 440,069 kr. Se på kort
Gjerrild Bønnerup Friskole - -0.3 | -
Mølleskolen - 0.2 | - Se på kort
Norddjurs Friskole - -0.2 | -
Skolen Com - 0.0 | -
Vestre Skole - -0.2 | - Se på kort
Åboulevarden - 0.0 | - Se på kort
Ørum Skole - 0.5 | - Se på kort
Søren Kanne-Skolen 3.548 | - - Se på kort
Børneby Midt 3.620 | - - Se på kort
Børneby Nord 3.576 | - - Se på kort
Viden Djurs, 10KCD Norddjurs - - - Se på kort
Anholt Skole 3.547 | - - Se på kort
Toubroskolen - - - Se på kort
Skolebakken - - - Se på kort
10. Klasse Center Djursland - - - Se på kort
Glesborg Skole - - - Se på kort
Voldby Skole
ikke aktiv
- - -
Allingåbroskolen - - - Se på kort
Rougsøskolen - - - Se på kort
  Langhøjskolen - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »