DinGeo — i hele Danmark

Ørum Skole
Folkeskole i Norddjurs Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,5
Mere Info 
Udgift per elev
71.980 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
7.646
Mere Info 
Boliger til salg
56
Mere Info 

Ørum Skole


Adresse:
Ørum Skole
Skolebakken 33,
8586 Ørum Djurs

Skoleleder:
Karsten Refsgaard

Telefon:
8959 2310

Email:
distriktoerum@norddjurs.dk

Webside:
http://www.oerumskole.dk

Læs mere om skoledata »

Ørum Skole

Ørum Skole er en folkeskole i Norddjurs Kommune, der hører til skoledistriktet Ørum Skole. I Norddjurs Kommune optages børn i udgangspunktet på distriksskolen. Der er dog mulighed for frit skolevalg baseret på en liste af kriterier og hvis skolelederen på den modtagende skole godkender. Norddjurs kommune har beskrevet skolevalg her » og samlet en oversigt over skoledistrikter her »

Ørum Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Ørum Skole. Du kan se alle Norddjurs Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGElevfravær på Ørum Skole

! Fravær 2020/21

Der er ikke angivet tal for skolens gennemsnitlige elevfravær i skoleåret 2020-2021. I de foregående år har fraværet været under landsgennemsnittet.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Ørum Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Ørum Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 11 år oplevet årlige fald på ca. 2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Ørum Skole i perioden 2009 - 2019.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ørum Skole er en folkeskole med 326 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ørum Skole ligger i Norddjurs Kommune, der årligt investerer 71,980 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 38. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Norddjurs Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Ørum Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Norddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Ørum Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Ørum Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 26 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.309 til 21.538 kr/m2, med et gennemsnit på 7.646 kr/m2 (median 6.889 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 26 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


56 boliger til salg

Med 56 boliger til salg (4. oktober 2022) i skoledistrikt Ørum Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Ørum Skole her »

Grundskoler i Norddjurs Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Auning Skole 3.588 | 0.1 | 440,069 kr. Se på kort
Gjerrild Bønnerup Friskole - -0.3 | -
Mølleskolen - 0.2 | - Se på kort
Norddjurs Friskole - -0.2 | -
Skolen Com - 0.0 | -
Vestre Skole - -0.2 | - Se på kort
Åboulevarden - 0.0 | - Se på kort
  Ørum Skole - 0.5 | - Se på kort
Søren Kanne-Skolen 3.508 | - - Se på kort
Børneby Midt 3.517 | - - Se på kort
Børneby Nord 3.658 | - - Se på kort
Viden Djurs, 10KCD Norddjurs - - - Se på kort
Anholt Skole - - - Se på kort
Toubroskolen - - - Se på kort
Skolebakken - - - Se på kort
10. Klasse Center Djursland - - - Se på kort
Glesborg Skole - - - Se på kort
Voldby Skole
ikke aktiv
- - -
Allingåbroskolen - - - Se på kort
Rougsøskolen - - - Se på kort
Langhøjskolen - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »