DinGeo — i hele Danmark

Otterup Realskole
Privatskole i Nordfyns Kommune


Antal Elever
207
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,6%
Mere Info 
Udgift per elev
67.826 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
14.753 kr
Mere Info 

Otterup Realskole


Adresse:
Otterup Realskole
Jernbanegade 33,
5450 Otterup

Institutionsnummer:
471011

Skoleleder:
Steffen Eriksen

Telefon:
6482 1169

Email:
Mail@Otterup-Realskole.DK

Webside:
http://www.otterup-realskole.dk

Læs mere om skoledata »

Otterup Realskole

Otterup Realskole er en privatskole i Nordfyns KommuneKaraktergennemsnit på Otterup Realskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Otterup Realskole - - - - -
Nordfyns Kommune 6.0 6.9 7.86.0 6.6
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Otterup Realskole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Otterup Realskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Otterup Realskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Otterup Realskole er nummer 6 blandt grundskolerne i Nordfyns Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Otterup Realskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 207 elever på Otterup Realskole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Otterup Realskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Otterup Realskole er en privatskole med 237 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Otterup Realskole ligger i Nordfyns Kommune, der årligt investerer 67,826 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 21. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Nordfyns Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Otterup Realskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 14.753 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Nordfyns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Nordfyns Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10. klassecenteret Nordfyn, Syddansk Erhvervsskole - - - Se på kort
Bogense Skole 3.587 | 0.0 | 412,845 kr. Se på kort
Klinteskolen
ikke aktiv
- - -
Kongslundskolen
ikke aktiv
- - -
Horsebækskolen
ikke aktiv
- - -
Kystskolen 3.665 | 0.0 | 414,175 kr. Se på kort
Sletten Skole 3.642 | 0.0 | 425,670 kr. Se på kort
Skovløkkeskolen
ikke aktiv
- - -
Løkkemarkskolen
ikke aktiv
- - -
  Otterup Realskole - 0.0 | -
Nordvestskolen
ikke aktiv
- - -
Hårslev skole
ikke aktiv
- - -
Havrehedskolen 3.689 | 0.0 | 516,374 kr. Se på kort
Særslev-Hårslev-Skolen 3.450 | 0.0 | 418,639 kr. Se på kort
Søndersøskolen 3.625 | 0.0 | 430,609 kr. Se på kort
Veflinge Skole
ikke aktiv
- - -
Skamby Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 17 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »