DinGeo — i hele Danmark

Odder Kommune

Odder Kommune har 22.331 indbyggere, hvilket gør den til landets 12. mindste målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 1.4 mia. kroner. Borgmester siden 2014 er Uffe Jensen fra Venstre og byen Odder er kommunens administrative centrum.

Odder Kommune har relativt pæne nøgletal. Sundhedsnøgletal viser bl.a. en middellevetid på 81.6 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år, og faktisk den 13'nde højeste blandt landets 98 kommuner. Borgerne i Odder Kommune er desuden langt mere fysisk aktive end danskere generelt. Mindre god er grundskyldspromillen der i 2018 er 30.32 promille, hvilket er godt stykke over landsgennemsnittet på 26.120 promille.

Odder Kommune afsætter midler til markedsføring af kommunen som en attraktiv bosætningskommune bl.a. med kampagnen flyttilodder.dk. Målet er at tiltrække primært unge aarhusianere, der gerne ville stifte familie i området med flot natur, gode forhold for børn og kort afstand til Aarhus. Med den kommende Aarhus Letbane til Odder, vil rejsen til Aarhus gøres endnu hurtigere og mere behagelig. Odder Kommune er et rigt landbrugsområde med flere store brug, der hovedsagelig producerer korn og svin. Der er forholdsvis mange små landbrug, heraf en del fritidslandbrug, og flere gartnerier.


Kontakt

Adresse:
Odder Kommune
Rådhusgade 3,
8300 Odder

Email:
odder.kommune@odder.dk

Webside:
www.odder.dk

Nøgletal for Odder Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Odder Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #13/98

Middellevetiden i Odder Kommune er 81.6 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Odder Kommune sig på plads nr. 13. Over de sidste fire år er middellevetiden i Odder Kommune øget med 0.8 år.

! Alkoholforbrug #46/98

Der er en del i Odder Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Odder Kommune på en 46. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #34/98

Der er desværre en del rygere i Odder Kommune. I 2013 røg 20.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #12/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Odder Kommune er det heldigvis hele 31.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Odder Kommune på en 12. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #37/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Odder Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 14.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 37. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #32/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Odder Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1570 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1551 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #27/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Odder Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.4 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #20/98

I 2019 var 1.1 per 1000 indbyggere i Odder Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #50/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 50 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Odder Kommune behandlet 1205 byggesager med 3 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 16 dage. Prisen var i 2019 530 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Odder Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #73/98

Blandt Odder Kommunes folkeskoleelever trives 28.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 73 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #19/98

Odder Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.200. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 19. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #18/98

I 2017 var Odder Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.3. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #10/96

I 2018 var 1.5 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Odder Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #52/98

Der er i Odder Kommune 64.5 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 52. plads.

Anbragte Børn #21/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 21. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #11/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Odder Kommune 77.6 procent.Det placerer kommunen på en flot 11. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Odder Kommune her »
! Udgifter til idræt #90/98

Odder Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Odder Kommune i gennemsnit 552 kr. om året pr. borger på idræt. 472 kr. på drift og 81 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #46/98

Odder Kommune har 17.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 46. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #3/98

Borgerne i Odder Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 9.8 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #38/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Odder Kommune 5.0 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #14/98

I 2017 var der i Odder Kommune 1.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #35/98

I 2017 var der i Odder Kommune 29.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #33/98

Odder Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 185,487 kr.Det er den 33. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #17/98

Odder Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 56,792 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #51/98

I Odder Kommune er der 3.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 51. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #31/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Odder Kommune 25.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 31 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #77/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Odder Kommune 30.32, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 22 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #58/98

Odder Kommune har en langfristet gæld på 17,204 kr per indbygger.Det er danmarks 58. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #46/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Odder Kommune på 46. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #42/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Odder Kommune at vokse med 3.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #49/98

I Odder Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #45/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Odder Kommune var 308,335 kr. Det er en den 45. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #17/98

2.3 procent af befolkningen i Odder Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #41/98

Der er jobvækst Odder Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Odder Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Odder Kommune
Der er 308 boliger til salg i Odder Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 308 boliger til salg i Odder Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Odder Kommune:

Se alle boliger til salg i Odder Kommune her »

Grundskoler i Odder Kommune

Folkeskoler i Odder Kommune


Odder Kommune er inddelt i 7 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 13 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Odder Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 66,483 kr., er den 50. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Odder Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Odder Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Odder Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Landsbyordningerne i Odder - - - -
Vestskolen - - - -
Vestskolen, afd. Vestermarken - - - -
Gylling Skole & Børnehus | 3.670   - 430,177 kr. odder_gylling 
Hou Skole og Børnehus | 3.596   - 411,378 kr. odder_hov 
Hou Skole og Børnehus | 3.596   - 411,378 kr. odder_hov_tunoe 
Hundslund Skole og Børnehus | 3.277   - 497,385 kr. odder_hundslund 
Parkvejens Skole | 3.543   0.0 | 474,849 kr. odder_parkvejen 
Randlev Skole - - - -
Saksild Skole og Børnehus | 3.664   - 478,802 kr. odder_saksild 
Vestskolen | 3.642   0.0 | 496,526 kr. odder_vest 
Ørting-Falling Centralskole - - - -
Vestermarkskolen - - - odder_vest 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Odder Kommune

I Odder Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Odder Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Margrethelyst Friskole -
Randlevskolen -
Rathlouskolen 0.0 |
Odder Lille Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.